Phụ gia dầu FO
Mã sản phẩm M007
Mô tả sản phẩm

- Sản phẩm dạng lỏng, trong suốt, không mùi.

Lĩnh vực Môi trường
Lĩnh vực ứng dụng

- Sản phẩm dạng lỏng, trong suốt, không mùi.

Ưu điểm nổi bật

- Tăng sự cháy của dầu FO.
- Giảm hàm lượng khí thải độc hại ra môi trường.
- Tiết kiệm dầu FO trong quá trình đốt.

Địa chỉ liên hệ Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng, Số 1, Mạc Đĩnh Chi, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
Số điện thoại 08 38 243507