Hệ chất hoạt động bề mặt IAMS-M2-P
Mã sản phẩm M004
Mô tả sản phẩm

- Sản phẩm dạng paste, không màu, tan tốt trong nước cất và nước biên.

Lĩnh vực Môi trường
Lĩnh vực ứng dụng

- Sản phẩm dạng paste, không màu, tan tốt trong nước cất và nước biên.

Ưu điểm nổi bật

- Tương hợp tốt với nước biển.
- Độ bền nhiệt tốt ở hơn 91oC.
- Khả năng giảm sức căng bề mặt liên diện dầu/nước biển xuống dưới 10-3 dynce/cm.
- Cải thiện độ thấm, khả năng dính ướt của đá vỉa.

Địa chỉ liên hệ Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng, Số 1, Mạc Đĩnh Chi, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
Số điện thoại 08 38 243507