OA
Mã sản phẩm M005
Mô tả sản phẩm

- Sản phẩm dạng lỏng, trong suốt, có mùi, gây kích ứng cho da, mắt.

Lĩnh vực Môi trường
Lĩnh vực ứng dụng

- Sản phẩm dạng lỏng, trong suốt, có mùi, gây kích ứng cho da, mắt.

Ưu điểm nổi bật

-  Hiệu quả xử lý scale cao.
- Giảm thiểu ô nhiễm môi trường so với các axit vô cơ truyền thống.

Địa chỉ liên hệ Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng, Số 1, Mạc Đĩnh Chi, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
Số điện thoại 08 38 243507