VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội
Tổng đài: 024 37564076
Fax: 024 38363122

PHỤ TRÁCH WEBSITE

PHÒNG NỘI DUNG THÔNG TIN SỐ - TRUNG TÂM TIN HỌC VÀ TÍNH TOÁN - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHÊ VIỆT NAM
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: 024.37916937 (503)
Email: thongtin@vast.vn