THÔNG TIN HỢP TÁC QUỐC TẾ

Thông báo về Nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương với JSPS – Nhật Bản năm tài chính 2024

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) và Hội Hỗ trợ phát triển khoa học Nhật Bản (JSPS), chương trình tuyển chọn nhiệm vụ hợp tác quốc tế năm tài chính 2023 (JSPS-VAST Joint Research Projects for FY2023) bắt đầu nhận đề xuất nhiệm vụ từ ngày 01/6/2023 đến...

Phát triển Kế hoạch hợp tác cụ thể giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào; báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về kết quả Khóa họp song phương lần thứ hai

Ngay sau khi kết thúc Khóa họp song phương lần thứ hai giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào (Bộ CNTT), từ ngày 29-30/5/2023, các đơn vị trực thuộc hai bên đã triển khai thảo luận, thống nhất kế hoạch hợp tác cụ thể. 

LIÊN KẾT
 
GIỚI THIỆU THEO YÊU CẦU