THÔNG TIN HỢP TÁC QUỐC TẾ

Hội thảo “Hợp tác và hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ”, đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 09/09/2022, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức Hội thảo “Hợp tác và hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ”, đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban...

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ký kết Thỏa thuận thành lập “Phòng nghiên cứu quốc tế Việt – Pháp về Toán học và các ứng dụng”

Ngày 26/8/2022 tại trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã diễn ra Lễ ký kết Thỏa thuận thành lập “Phòng nghiên cứu quốc tế Việt – Pháp về Toán học và các ứng dụng” (IRL FVMA) giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST), Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp (CNRS)...

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG

Thông báo tuyển ứng viên tham gia Chương trình LIF Global 2023

Tiếp nối thành công của 07 Chương trình “Hỗ trợ thương mại hoá kết quả nghiên cứu của nhà khoa học” (Leaders in Innovation Fellowships – LIF), Viện Hàn lâm Kỹ nghệ Hoàng gia Anh (Royal Academy of Engineering - RAEng) tiếp tục phối hợp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) triển khai...

Thông báo học bổng Chevening - Chính phủ Anh

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo: Chương trình học bổng toàn phần bậc Thạc sỹ tại Vương quốc Anh năm 2022/23 (Học bổng Chevening) đã bắt đầu nhận hồ sơ. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đề nghị các đơn vị giới thiệu học bổng này đến các cán bộ, nhà khoa học để tăng...

LIÊN KẾT
 
GIỚI THIỆU THEO YÊU CẦU