THÔNG TIN ĐÀO TẠO

Thông tin tóm tắt về những đóng góp mới của luận án: “Ổn định của vỏ FGM có lỗ rỗng và panel sandwich FG-CNTRC với các cạnh biên chịu liên kết đàn hồi”

Học viện Khoa học và Công nghệ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có nghiên cứu sinh Vũ Thành Long chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện. 

Thông báo buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Lương

Học viện Khoa học và Công nghệ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Lương với đề tài: “Nghiên cứu chế tạo, tính năng của vật liệu tổ hợp trên cơ sở polyme tự nhiên và thăm dò ứng dụng trong lĩnh vực bảo...

THÔNG TIN TUYỂN SINH

USTH thông báo tuyển sinh 5 Chương trình Thạc sĩ song bằng Việt – Pháp

Năm 2022, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) tuyển sinh 5 chương trình thạc sĩ song bằng Việt-Pháp về khoa học và công nghệ. Khi tốt nghiệp, học viên sẽ được cấp 01 bằng của USTH và 01 bằng của một trường đại học Pháp.

Trường USTH mở chương trình song bằng Việt-Pháp

Năm 2022, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) mở chương trình song bằng Việt-Pháp cho 3 ngành đào tạo: Công nghệ Sinh học và Phát triển thuốc, Công nghệ thông tin và Truyền thông, Hóa học. 

LIÊN KẾT
 
GIỚI THIỆU THEO YÊU CẦU