VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI TP. HỒ CHÍ MINH (TRỰC THUỘC VĂN PHÒNG)

 
Trụ sở: số 1 Mạc Đĩnh Chi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
Trưởng Văn phòng: ThS.NCVC. Nguyễn Thanh Hùng
 
Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 30/QĐ-VHL ngày 19/02/2013
Người ký: Chủ tịch Châu Văn Minh
 
 
ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
Trụ sở: Số 01 Mạc Đĩnh Chi, P. Bến Nghé, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028. 3829.5814
Fax: 028. 3822.2331
Email:vphcm@vast.vn
Website: www.vast.hcm.ac.vn
BAN LÃNH ĐẠO
Trưởng văn phòng:       ThS.NCVC. Nguyễn Thanh Hùng
   
   
   
 
CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam theo Quyết định số 2528/QĐ-VHL ngày 25/12/2019 cua Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Giúp Chánh Văn phòng quản lý và điều hành trực tiếp các lĩnh vực công ác và hoạt động của Văn phòng tại Tp. Hồ Chí Minh; thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể khác do Chủ tịch Viện và Chánh Văn phòng phân công.
LỰC LƯỢNG CÁN BỘ
Tổng số CBVC: 11 người

Số biên chế: 4
Số hợp đồng: 07
Thạc sỹ: 02
Cử nhân: 02
Khác: 07

 
CÁC HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA ĐƠN VỊ
Giúp Chủ tịch Viện và Chánh Văn phòng Viện Hàn lâm tổ chức điều hòa, phối hợp hoạt động của các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm; tổ chức thực hiện công tác hành chính, quản lý cán bộ, văn thư, lưu trữ, quản lý tài chính, tài sản thuộc Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh; bảo đảm phương tiện, điều kiện làm việc phục vụ chung cho hoạt động của Lãnh đạo Viện Hàn lâm, các đơn vị giúp việc Chủ tịch Viện và khối văn phòng dân đảng của Viện Hàn lâm.
 
MỘT SỐ THÀNH TỰU NỔI BẬT