Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu tuyển chọn các chủng vi khuẩn lam có khả năng sinh hormon thực vật và sử dụng chúng loại bỏ nitơ và photpho trong nước thải chăn nuôi
Mã số đề tài VAST 07.03/19-20
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Công nghệ Môi trường
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Môi trường và Năng lượng (VAST07)
Họ và tên PGS.TS Dương Thị Thuỷ
Thời gian thực hiện 01/01/2019 - 31/12/2021
Tổng kinh phí 600 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Phân lập và tuyển chọn được một số VKL có khả năng sinh hormones thực vật và loại bỏ nitơ, phốtpho trong nước thải chăn nuôi sau công nghệ biogas. Cụ thể:
+ Đánh giá được khả năng loại bỏ nitơ, phốt pho trong nước thải chăn nuôi sau biogas của VKL tuyển chọn.
+ Bước đầu đánh giá được khả năng kích thích sinh trưởng của VKL tuyển chọn thông qua tác động của IAA lên thực vật (trên đối tượng nuôi cấy mô tế bào thực vật).

Kết quả chính của đề tài

Về khoa học:
- 10 chủng VKL đã được phân lập thuộc các chi Anabaena, Geitlerinema, Nostoc và Planktothricoides. Chỉ có 01 chủng VKL Planktothricoides raciborskii 1PL có khả năng sinh tổng hợp IAA ngoại bào khi không bổ sung tiền chất L-tryptophan với hàm lượng IAA đạt 3,04  0,05 µg/mL. Chủng VKL này có khả năng sinh tổng hợp phytohormone nội bào với 4 dạng auxin đã được xác định, bao gồm axit Indole-3-cacboxylic (ICA), axit indole-3 axetic (IAA), axit indole-3 butyric (IBA) và axit Indole propionic (IPA). IAA được xác định với nồng độ cao nhất đạt 5,51 μg g-1 trọng lượng tươi.
- Đã xác định được các điều kiện nuôi cấy thích hợp cho chủng VKL P. raciborskii 1PL. Sinh trưởng của chủng VKL P. raciborskii 1PL đạt tối ưu ở các điều kiện môi trường BG11, pH=7, ánh sáng từ 2500-4000 lux, nhiệt độ  từ 250C-300C và điều kiện sục khí 12/24h.
- Dịch chiết từ sinh khối của chủng VKL P. raciborskii 1PL làm tăng khả năng nảy mầm (96%) và chiều dài rễ (3,39 cm) ở cây đậu đỏ và tỷ lệ nảy mầm (82%)  và chiều dài rễ (2,35 cm) ở cây lúa.
- Các chất gồm COD, TN, và TP trong nước thải chăn nuôi sau công nghệ biogas có thể được loại bỏ với hiệu suất cao (>80%) sau 14 ngày xử lý với chủng VKL P. raciborskii 1PL trong hệ phản ứng hở. 4 dạng auxin: IAA, IBA, ICA và IPA được xác định trong sinh khối chủng VKL P. raciborskii 1PL nuôi trong nước thải chăn nuôi với các nồng độ 5,49 μg/g FW; 4,05 μg/g FW; 0,74 μg/g FW và 0,27 μg/g FW tương ứng được xác định.

-Về ứng dụng: Kết quả nghiên cứu của đề tài cho thấy, tận dụng nguồn dinh dưỡng từ nước thải chăn nuôi để sản xuất sinh khối VKL P. raciborskii 1PL nhằm chiết xuất hormone để làm phân bón, ứng dụng trong nông nghiệp và đồng thời xử lý các chất, giảm ô nhiễm môi trường.

Sản phẩm cụ thể giao nộp:

- Các bài báo đã công bố (liệt kê)
Đề tài đã công bố:
+ 01 bài báo thuộc danh mục SCI-E (Q1), IF: 7,08
Thi Thuy Duong, Thi Thu Lien Nguyen, Thi Hai Van Dinh, Thi Quynh Hoang, Thi Nguyet Vu, Thi Oanh Doan, Thi Mai Anh Dang, Thi Phuong Quynh Le, Dang Thuan Tran, Van Nhan Le, Quang Trung Nguyen, Phuong Thu Le, Trung Kien Nguyen, Thi Dau Pham, Ha Manh Bui (2021). Auxin production of the filamentous cyanobacterial Planktothricoides strain isolated from a polluted river in Vietnam. Chemosphere 284 (2021) 131242.
+ 02 bài báo ở tạp chí trong nước:
Đoàn Thị Oanh, Dương Thị Thuỷ, Nguyễn Thị Thu Liên, Đặng Mai Anh, Hoàng Thị Quỳnh, Hoàng Minh Thắng, Vũ Thị Nguyệt, Lê Thị Phương Quỳnh (2020). Phân lập và sàng lọc một số chủng vi khuẩn lam có khả năng sinh tổng hợp chất điều hoà sinh trưởng. Tạp chí công nghệ sinh học 18 (3): 1-9.
Đoàn Thị Oanh, Dương Thị Thuỷ, Vũ Thị Nguyệt, Nguyễn Thị Như Hương, Hoàng Thị Quỳnh, Hoàng Minh Thắng, Lê Đình Cường, Lê Thị Tuyết Nhân, Nguyễn Thị Thu Liên, Nguyễn Lan Anh, Nguyễn Hồng Nhật, Lê Thị Phương Quỳnh (2020). Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng của chủng vi khuẩn lam Planktothricoides raciborskii. Tạp chí phân tích Hoá, Lý và Sinh học 25 (3): 114-119.
+ 01 Báo cáo tại hội thảo quốc tế:
Duong Thi Thu, Nguyen Thi Thu Lien, Nguyen Hai Yen, Dang Mai Anh, Vu Thi Nguyet, Nguyen Trung Kien, Le Thi Phuong Quynh, 2019. Screening Auxin production from Vietnamese isolated Cyanobacteria strains. Internaltional workshop of the RENEWABLE project, 15 July 2019, HCM city.

Những đóng góp mới - Phân lập được chủng VKL có khả năng sinh tổng hợp phytohormone ngoại và nội bảo nhằm ứng dụng làm phân bón trong nông nghiệp.
Ảnh nổi bật đề tài
1664418527534-63.png