Thông tin Đề tài

Tên đề tài Cấu trúc và chức năng của các protein bất hoạt ribosome trong việc phát triển thế hệ các độc tố tái tổ hợp mới
Mã số đề tài QTRU05.01/21-23
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Công nghệ Sinh học
Cơ quan phối hợp Viện Hoá hữu cơ Sinh học, Viện Hàn lâm khoa học quốc gia Belarus Viện Hóa hữu cơ sinh học Shemyakin-Ovchinnikov, Viện Hàn lâm khoa học Nga Viện Hóa hữu cơ sinh học A.S. Sadykov, Viện Hàn lâm khoa học Uzbekistan
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ Hợp tác Quốc tế
Họ và tên TS. Lê Thị Bích Thảo; GS. TS Usanov Sergey Aleksandrovich; TS Kozlov Sergey Aleksandrovich; TS. Oshchepkova Julia Igorevna
Thời gian thực hiện 01/01/2022 - 31/12/2023
Tổng kinh phí 200 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Nghiên cứu mối liên quan giữa cấu trúc và chức năng của protein bất hoạt ribosome Trichobakin (TBK) nhằm tạo ra độc tố miễn dịch tái tổ hợp với trình tự và cấu trúc mới có tiềm năng ứng dụng hiệu quả hơn

 

Kết quả chính của đề tài

- Khoa học: Đã thiết kế, tinh sạch được các dạng protein tái tổ hợp khác nhau ΔC7-TBK, ΔC7-TBK-GFP và đánh giá được hoạt tính kháng ung thư trên một số dòng tế bào ung thư người; Xác định được protein ΔC7-TBK-GFP có khả năng nhập bào; (2) Đã thiết kế và tinh sạch các phân tử dạng đột biến của Trichobakin được đánh dấu với đồng vị khác nhau. Mô phỏng cấu trúc phân tử các dạng của TBK được dung hợp với các peptide hoạt tính tiềm năng, đoạn kháng thể, các phối tử thụ thể và tương tác của chúng với các protein kết hợp; (3) Mô phỏng và phân tích cấu trúc phân tử các dạng đột biến của Trichobakin, sự tương tác của chúng với các màng lipid kép và với các protein của ribosome của sinh vật Eukaryote; đánh giá hoạt tính ức chế sinh tổng hợp protein ngoài tế bào và hoạt tính kháng ung thư của các dạng đột biến của Trichobakin
- Công bố 01 bài báo trong hệ thống SCIE, Q2, IF 2.8
In vitro and in vivo anti-tumor effect of Trichobakin fused with urokinase-type plasminogen activator ATF-TBK. Molecular Biology Reports, 51:130 (2024)
- Đào tạo: 02 Sinh viên làm luận văn tốt nghiệp

 

Những đóng góp mới

- Làm sáng tỏ được khả năng xâm nhập vào tế bào của Trichobankin và đánh giá được hoạt tính kháng ung thư của một số dạng đột biến của protein Trichobakin
- Làm rõ được sự thay đổi về cấu trúc tùy theo vị trí của các acid amin đã bị biến đổi đã làm thay đổi hoạt tính chức năng của protein Trichobakin.

*** Sản phẩm cụ thể giao nộp:
- Các bài báo đã công bố (liệt kê): 01 bài SCI-E
- Đào tạo: 02 sinh viên

Ảnh nổi bật đề tài
1715056964854-bichthao.jpg