Thông tin Đề tài

Tên đề tài Ứng dụng kỹ thuật sinh sản để tạo bò lai hướng thịt (Bò đực Blanc Blue Belge x bò cái lai Zebu) tại tỉnh Quảng Bình
Mã số đề tài UDKHAC.01/21-22
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Công nghệ Sinh học
Cơ quan phối hợp UBND huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình.
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài hợp tác với các ngành và địa phương
Họ và tên TS. Đỗ Văn Thu
Thời gian thực hiện 01/01/2021 - 31/12/2023
Tổng kinh phí 1.500 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài
Mục tiêu tổng quát: 
- Cải tạo nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả chăn nuôi bò hướng thịt của tỉnh Quảng Bình.
Mục tiêu cụ thể:
- Tạo ra 250 bê lai F1 (BBB x lai Zebu) hướng thịt (gồm tối thiểu 150 bê lai F1.BBB và 100 bò cái lai Zebu đã mang thai trên 3 tháng);  
- Xây dựng 01 quy trình kỹ thuật tạo bê lai F1 (BBB x lai Zebu) tại Quảng Bình.
 
Kết quả chính của đề tài
- Về khoa học:
Đề tài đã tuyển chọn được 330 bò cái lai Zebu đủ tiêu chuẩn về ngoại hình, bò được chọn có ngoài hình đẹp chuẩn của bò cái lai Zebu. Số bò cái lai Zebu đã chọn đảm bảo các chỉ tiêu: Khối lượng trung bình đạt 338,75kg, số lứa đẻ trung bình  4,24 lứa, bò đạt tiêu chuẩn về trạng thái sinh sản (tử cung mền nhuận, buồng trứng có nang to hoặc thể vàng hoạt động). Sử dụng tinh bò BBB nhập từ Bỉ, thuộc các cá thể bò: Armurier, Nebuleux, Oulare, Rufus, Touffu để dẫn tinh cho bò cái lai Zebu. Phối giống lần 1 được thực hiện với 330 bò cái lai Zebu, kết quả nhận được có 236 bò cái mang thai, tỷ lệ trung bình bò mang thai đạt 71,52%. Số bò phối giống lần 2 là 94 con, kết quả nhận được có 64 bò cái mang thai, tỷ lệ trung bình bò mang thai của lần 2 đạt trung bình 68,09%. Tỷ lệ trung bình bò mang thai chung cho cả 2 lần phối giống đạt 70,75%, hệ số phối giống đậu 1,41. Trong số 300 bò mang thai, có 11 bò bị sẩy thai, 289 bò mang thai chờ đẻ. Số bê được sinh ra là 290 bê, trong đó số bê đực là 148 con (51,03%), số bê cái là 142 con (48,97%). Số bê còn sống 286 con (147 bê đực và 139 bê cái). Bê sinh trưởng và phát triển tốt (khối lượng sơ sinh 30,75kg, khối lượng 4 tháng 163,03kg, khối lượng bê 6 tháng tuổi 206,42kg, khối lượng bê 9 tháng tuổi 292,20kg, khối lượng bê 12 tháng tuổi 358,22 kg). 
Xây dưng thành công “Quy trình tạo bê lai F1 (BBB x Lai Zebu) tại Quảng Bình”. Quy trình đảm bảo tính ổn định, khoa học, phù hợp với điều kiện của địa phương. Trình độ khoa hoc: Tỷ lệ bò mang thai đạt 70,75; tỷ lệ bò đẻ đạt 100%; Bê phát triển tốt, khối lượng bê sơ sinh trung bình 30,75kg. 
Tổ chức tập huấn cho 10 cán bộ kỹ thuật cơ sở và 20 hộ chăn nuôi bò. Hỗ trợ xây dựng 01 cụm thụ tinh nhân tạo tại xã Châu Hoá, huyện Tuyên Hoá.
Tổ chức Hội thảo khoa học: Phát triển bê lai F1.BBB hướng thịt tại Quảng Bình.
- Về ứng dụng:
Đã tổ chức tập huấn cho cán bộ kỹ thuật và hộ chăn nuôi về: Kỹ thuật khám sản khoa cho bò; Kỹ thuật chuẩn đoán bò mang thai; Kỹ thuật chăm sóc và nuôi dưỡng bò sau dẫn tinh và bê lai F1.BBB.
Ứng dụng thành công sử dụng tinh đông lạnh bò siêu thịt BBB để cải tạo đàn bò thịt thuộc 14 xã thuộc huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình.
Quy trình tạo bê lai F1 (BBB x Lai Zebu) do đề tài xây dựng hiện nay đang được ứng dụng phổ biến với quy mô lớn tại huyện Tuyên Hoá.
Những đóng góp mới

Kết quả của đề tài là cơ sở khoa học và thực tiễn đầu tiên góp phần đưa giống bò siêu thịt Blanc Blue Belge để cải tạo nâng cao năng suất và chất lượng đàn bò thịt của tỉnh Quảng Bình.

Địa chỉ ứng dụng Huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình.
Kiến nghị
Mở rộng quy mô, địa bàn ứng dụng tại tỉnh Quảng Bình và các địa phương khác có nhu cầu cải tạo nâng cao năng suất và chất lượng đàn bò hướng thịt bằng giống bò siêu thịt Blanc Blue Belge.

 

Ảnh nổi bật đề tài
1708158979115-142.png