Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu tác động của các tuyến đường giao thông đến diễn biến ngập lụt các huyện vùng ven biển lưu vực sông Vu Gia- Thu Bồn tỉnh Quảng Nam
Mã số đề tài UDNGDP.03.20-21
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Địa lý
Cơ quan phối hợp Hợp tác với tỉnh Quảng Nam
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài hợp tác với các ngành và địa phương
Họ và tên TS. Hoàng Thanh Sơn
Thời gian thực hiện 01/12/2020 - 30/09/2022
Tổng kinh phí 1.935 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Đánh giá tác động của các tuyến đường giao thông (đường cao tốc, đường quốc lộ, đường ven biển, các đường ngang) đến tình trạng ngập lụt các huyện Điện Bàn, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình và thành phố Hội An.
- Đề xuất các giải pháp giảm thiểu tác động của các tuyến đường đến ngập lụt khu vực ven biển
- Xây dựng bộ công cụ hỗ trợ ra quyết định kiểm soát lũ và ngập lụt.

Kết quả chính của đề tài

Về khoa học: Bổ sung phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu khi nghiên cứu về tác động của đường giao thông đến tình trạng ngập lụt các huyện ven biển
Về ứng dụng: Cung cấp cơ sở khoa học để xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ các mục đích phát triển kinh tế - xã hội trên quan điểm phát triển bền vững.

Sản phẩm của đề tài:

Các sản phẩm đăng ký theo đề cương phê duyệt:
Dạng I: Công bố (Bài báo, Sách chuyên khảo và các sản phẩm khác)

STT Tên bài báo Yêu cầu cần đạt Nơi công bố (Tạp chí, Nhà xuất bản) Ghi chú
1 Ứng dụng công nghệ xây dựng hệ thống hỗ trợ ra quyết định phòng tránh thiên tai Có nội dung phù hợp với vấn đề nghiên cứu của đề tài

Tọa đàm “Phát triển và thương mại hóa công nghệ tại Viện Hàn lâm Khoa    học    và    Công nghệ    Việt    Nam”    tổ chức tháng 10/2020

 
2 Assessment of road system effects to flooding regime at the downstream vu gia - thu ban river in Quang Nam province   Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2022, Volume 67, Issue2  
3 Ứng dụng mô hình Mike Flood mô phỏng ngập lụt vùng ven biển tỉnh Quảng Nam, trận lũ năm 2020   Tạp chí Tài nguyên nước  

Dạng II: Sản phẩm dự kiến đăng ký bảo hộ quyền về Sở hữu trí tuệ
Đã đăng ký 01 quyền tác giả tại Cục Sở hữu trí tuệ
Dạng IV: Dạng IV: Nguyên lý ứng dụng; Phương pháp; Tiêu chuẩn; Quy phạm; Phần mềm máy tính; Bản vẽ thiết kế; Quy trình công nghệ; Sơ đồ, bản đồ; Số liệu, Cơ sở dữ liệu; Báo cáo phân tích; Tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình,...); Đề án, qui hoạch; Luận chứng kinh tế-kỹ thuật, Báo cáo nghiên cứu khả thi và các sản phẩm khác

STT Tên sản phẩm Yêu cầu khoa học cần đạt Ghi chú
1 Báo cáo: Diễn biến ngập lụt vùng ven biển Quảng Nam dưới tác động của các tuyến đường giao thông

+ Đánh giá tác động của tuyến đường giao thông đến ngập lụt vùng ven biển Quảng Nam
+ Xác định các vấn đề liên quan đến đường giao thông (hình thái, cao độ đường, cống cầu thoát nước…) đến vấn đề ngập lụt (gia tăng diện ngập cục bộ, kéo dài thời gian
ngập…)

Đã hoàn thành
2 Báo cáo: Các giải pháp giảm thiểu tác động của các tuyến đường giao thông đến ngập lụt khu vực ven biển Đưa ra các giải pháp kỹ thuật, chính sách đảm bảo tiêu chí giảm thiếu thiệt hại lũ lụt đối với các công trình đường giao thông hiện có cũng như quy hoạch trong tương lai. Đã hoàn thành
3

Bản đồ ngập lụt (diện, độ sâu, trường vận tốc) khi có các tuyến đường giao thông theo các cấp báo động lũ, tỷ lệ
1:10.000

Tuân thủ chuẩn quốc tế (ISO 19100) và chuẩn Việt Nam (do Bộ TNMT ban hành năm 2007); hệ tọa độ VN2000 Đã hoàn thành
4 Bộ công cụ tính toán ngập lụt được tích hợp trong hệ thống website giám sát xâm nhập mặn

Giao diện đồ họa dễ sử dụng Được quản lý bằng phần mềm thân thiện với người dùng, dễ khai thác và cập nhật
Đảm bảo an toàn, an ninh
thông tin

Đã hoàn thành
5

Báo cáo tổng kết đề tài

Phản ánh được toàn bộ nội dung thực hiện đề tài

Đã hoàn thành

Dạng V: Kết quả tham gia đào tạo sau đại học

Đào tạo được 01 Thạc sỹ chuyên ngành Thủy văn

Những đóng góp mới

- Đánh giá diễn biến ngập lụt vùng ven biển tỉnh Quảng Nam dưới tác động của các tuyến đường giao thông từ đó đề xuất cơ sở khoa học các giải pháp giảm thiểu tác động.
- Đề tài đã xây dựng được bộ CSDL bản đồ ngập lụt các năm lũ lịch sử và theo tần suất thiết kế
- Xây dựng được Website hỗ trợ tính toán ngập lụt
- Đẩy mạnh phát triển địa lý ứng dụng, hệ thông tin địa lý trong công tác quản lý phòng chống thiên tai

Địa chỉ ứng dụng

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh Quảng Nam Sở giao thông vận tải
Sở Tài nguyên môi trường Chi cục Thủy lợi

Kiến nghị

Lũ và ngập lụt là loại hình thiên tai đứng đầu gây thiệt hại nặng nề cho phát triển kinh tế, ổn định đời sống người dân và môi trường đối với vùng hạ du lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn. Dưới tác động của biến đổi khí hậu, các hiện tượng cực đoan khí hậu có xu hướng xuất hiện với mức độ ngày càng khốc liệt, đồng thời với việc phát triển cơ sở hạ tầng trong khu vực, nên thiệt hại do lũ và ngập lụt ngày càng lớn hơn.
Vì vậy, đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam cho phép công cụ Hỗ trợ ra quyết định do đề tài xây dựng được kết nối với website của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tại địa chỉ: http://pctt.quangnam.vn/. Với bộ công cụ này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà quản lý trong việc phê duyệt quy hoạch, xây dựng hạ tầng cơ sở cũng như đưa ra được những quyết sách nhằm giảm thiểu rủi ro thiên tai lũ và ngập lụt. Bên cạnh đó cũng là kênh cung cấp thông tin cho cộng đồng dân cư trong khu vực chịu thiên tai, tăng khả năng phục hồi cho cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội đối với thời thiết khắc nghiệt và lũ lụt.
Trong thời gian tới, nhằm đảm bảo thoát lũ, giảm nhẹ thiệt hại do ngập lụt, cần tiếp tục nghiên cứu xác định hành lang thoát lũ cho sông Thu Bồn, nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc nạo vét dòng sông, khơi thông các điểm nghẽn, xây dựng công trình chỉnh trị ổn định cửa sông.

Ảnh nổi bật đề tài
1673508542711-192.png