Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu điều khiển biên độ và tần số hấp thụ sóng điện từ của vật liệu biến hóa (metamaterials)
Mã số đề tài GUST.STS.ĐT2019-KHVL01
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Học viện Khoa học và Công nghệ
Thuộc Danh mục đề tài Chương trình sau tiến sỹ tạo nguồn lực khoa học công nghệ cho Viện Hàn lâm KHCNVN
Họ và tên TS. Bùi Xuân Khuyến
Thời gian thực hiện 01/06/2019 - 30/06/2022
Tổng kinh phí 462 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Đề tài tập trung thiết kế và chế tạo các mô hình để điều khiển biên độ và tần số hấp thụ sóng điện từ của vật liệu biến hóa (Metamaterial Perfect Absorbers - MPAs) hoạt động ở vùng tần số từ 2-18 GHz. Cụ thể, biên độ và tần số hấp thụ của vật liệu biến hóa sẽ được điều khiển thông qua ảnh hưởng của các tham số cấu trúc, thành phần kim loại-điện môi, tích hợp các vật liệu mới hoặc thông qua các tác động ngoại vi. Mở rộng các mô hình trên để thiết kế điều khiển tính chất hấp thụ sóng điện từ của các MPAs hoạt động ở vùng tần số cao hơn (THz).

Kết quả chính của đề tài

Về khoa học:
- Đã đánh giá tổng quan về công nghệ và các loại vật liệu mới, phù hợp cho mô hình điều khiển tần số và biên độ hấp thụ của vật liệu biến hóa hoạt động trong vùng tần số GHz và THz. Đặc biệt, bằng cách tạo ra cộng hưởng từ, độ rộng tương đối của phổ hấp thụ FWB = 27.6% có thể điều khiển linh hoạt từ giá trị 27.6% đến 7.4% (hoặc độ hấp thụ từ trên 90% tới dưới 80%) trong vùng tần số WiMAX/LTE khi sử dụng mô hình MPA dạng khối nón cụt.
- Đưa ra các giải pháp hiệu quả điều khiển tần số và biên độ hấp thụ của vật liệu biến hoá theo tham số cấu trúc, góc tới và góc phân cực của sóng điện từ trong vùng tần số 1-18 GHz.
Về ứng dụng: Giải quyết bài toán điều khiển tần số và biên độ hấp thụ của vật liệu biến hoá bằng tác động nhiệt định hướng ứng dụng trong vùng hồng ngoại.

Sản phẩm của đề tài:

- Các bài báo đã công bố:
+ 01 Bài báo chấp nhận đăng trên tạp chí SCI-E:    Bui Xuan Khuyen, et al., Narrow/ Broad-Band Absorption Based on Water-Hybrid Metamaterial, Crystals 10, 415 (2020).
+ 02 Bài báo trên tạp chí quốc gia:
[1] N.V. Ngoc, et al., “Controlling near-field coupling for switchable metamaterial between absorption and polarization-conversion functions” Vietnam Journal of Science and Technology 2022 (Accepted).
[2] N.V. Ngoc, et al., “A rectangle-quartet metamaterial for dual-band perfect absorption in the visible region”, Communications in Physics, 32(2), 169 (2022).
- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích: Không
- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ): 05 Mẫu vật liệu biến hoá có thể điều khiển được tần số và biên độ hấp thụ sóng điện từ lưu trữ tại Học viện KHCN.
- Các sản phẩm khác (nếu có): 01 ThS đã tốt nghiệp theo hướng nghiên cứu của đề tài.

Ảnh nổi bật đề tài
1669965843963-152.png