Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu thành phần hóa học và khả năng hạ đường huyết của polysaccharide có nguồn gốc từ quả bí đỏ (chi Cucurbita) nhằm ứng dụng điều trị bệnh tiểu đường
Mã số đề tài VAST04.02/19-20
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Hoá học
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Đa dạng sinh học và các hợp chất có hoạt tính sinh học (VAST04)
Họ và tên PGS. TS. Thành Thị Thu Thủy
Thời gian thực hiện 01/01/2019 - 31/12/2020
Tổng kinh phí 600 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Xác định thành phần hóa học của polysaccharide chiết tách từ quả bí đỏ
- Tạo chế phẩm polysaccharide có tác dụng hạ đường huyết nhằm hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường

 

Kết quả chính của đề tài

Về khoa học:
 + Đã xây dựng được quy trình chiết tách và tinh chế polysaccharide từ quả bí đỏ với quy mô 2 kg nguyên liệu khô/mẻ
+ Đã đánh giá hoạt tính chống tiểu đường của 01 polysaccharide chiết tách được trên mô hình in vitro và in vivo
+ Đã xác định được cấu trúc của 02 polysaccharide chiết tách từ bí đỏ
Các dữ liệu thu được về cấu trúc và hoạt tính chống tiểu đường của polysaccharide từ quả bí đỏ sẽ bổ sung cho cơ sở dữ liệu các hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học có nguồn gốc thực vật của Việt Nam.         
Về ứng dụng:
+ Đã xây dựng được tiêu chuẩn cơ sở cho polysaccharide từ quả bí đỏ làm nguyên liệu tạo thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường
+ Đã điều chế được polysaccharide từ quả bí đỏ đủ tiêu chuẩn làm nguyên liệu tạo TPCN hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường
Sản phẩm của đề tài có nguồn gốc tự nhiên, bí đỏ là loại thực phẩm phổ biến có nhiều chất dinh dưỡng, hàm lượng Polysaccharide trong bí đỏ cao, quy trình chiết tách đơn giản. Do vậy có thể ứng dụng kết quả của đề tài vào sản xuất và thương mại hóa.

Những đóng góp mới

- Đã xác định được cấu trúc dạng pectin và dạng dextran của polysaccharide có trong quả bí đỏ
- Đã khẳng định hoạt tính chống tiểu đường tốt cả trên thử in vitro và in vivo của pumpkin polysaccharide

 

Kiến nghị

Hiện nay, số lượng người mắc chứng tiểu đường đang ngày càng tăng lên và có xu hướng trẻ hóa. Kết quả nghiên cứu của đề tài cho thấy hàm lượng polysaccharide trong quả bí đỏ khá cao và thể hiện hoạt tính chống tiểu đường rất tốt. Thêm nữa, bí đỏ là loại thực phẩm rất phổ biến ở nước ta. Vì vậy, việc ứng dụng kết quả nghiên cứu của đề tài vào sản xuất và thương mại hóa sản phẩm TPCN hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường cần được triển khai tiếp tục.

Ảnh nổi bật đề tài
1638761230857-156. ttt thủy.png