Máy tuyển từ ướt
Mã sản phẩm C008
Mô tả sản phẩm

Tùy theo Model mà máy có đường kính, chiều dài, tốc độ quay và công suất khác nhau

Lĩnh vực Công nghiệp
Lĩnh vực ứng dụng

Tùy theo Model mà máy có đường kính, chiều dài, tốc độ quay và công suất khác nhau

Ưu điểm nổi bật

- Chức năng chính của máy là tách những tạp chất nhiễm từ lẫn trong các nguyên liệu dạng ướt.

- Có thể đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng về tính năng kỹ thuật.

Địa chỉ liên hệ Phòng Công nghệ Năng lượng và Môi trường,Viện Vật lý tpHCM
Số điện thoại 0838298149