Hệ thống một cửa điện tử
Mã sản phẩm T007 Ảnh sản phẩm
Mô tả sản phẩm

  • Cung cấp công cụ phục vụ lãnh đạo các đơn vị quản lý và giám sát tình hình xử lý hồ sơ của đơn vị, của từng phòng ban chuyên môn và của từng cán bộ nhân viên thuộc đơn vị
  • Đẩy mạnh hoạt động tin học hóa các nghiệp vụ xử lý hồ sơ, giảm thiểu thời gian thụ lý hồ sơ, cung cấp công cụ hiện đại phục vụ khai thác và cập nhật thông tin, nâng cao năng lực quản lý

Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Lĩnh vực ứng dụng
  • Cung cấp công cụ phục vụ lãnh đạo các đơn vị quản lý và giám sát tình hình xử lý hồ sơ của đơn vị, của từng phòng ban chuyên môn và của từng cán bộ nhân viên thuộc đơn vị
  • Đẩy mạnh hoạt động tin học hóa các nghiệp vụ xử lý hồ sơ, giảm thiểu thời gian thụ lý hồ sơ, cung cấp công cụ hiện đại phục vụ khai thác và cập nhật thông tin, nâng cao năng lực quản lý
Ưu điểm nổi bật
  • Hỗ trợ cán bộ trong quá trình thụ lý hồ sơ nâng cao năng suất, giảm khối lượng công việc thủ công, cung cấp thông tin chính xác kịp thời, bất cứ lúc nào
  • Hỗ trợ cán bộ tra cứu, tìm kiếm, in ấn, thống kê báo cáo dễ dàng
  • Giúp lãnh đạo theo dõi được từng bước công việc để có chỉ đạo kịp thời, phục vụ người dân tốt hơn
  • Tổ chức, người dân có thể tra cứu kết quả hồ sơ, văn bản và tìm hiểu các thủ tục hành chính mà không cần phải đến cơ quan Nhà nước
  • Hệ thống đã được Viện triển khai thành công và hoạt động hiệu quả tại nhiều tổ chức, cơ quan hành chính Nhà nước
Địa chỉ liên hệ Viện Công Nghệ Viễn thông: 195 A5-A6, Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh
Số điện thoại 08.39972030 – 08.39973599