Đăng nhập hệ thống bằng Địa chỉ Thư điện tử và Mật khẩu

Trang đăng nhập một cửa đưa vào sử dụng từ ngày 26 tháng 02 năm 2020

Sử dụng địa chỉ thư điện tử công vụ để có thể đăng nhập hệ thống


Viện Hàn Lâm Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam
18 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội
Đường dây nóng: 024.37914773 - 0978822440