Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và thử nghiệm phổ kế siêu cao tần băng L và payload quang học trong dải nhìn thấy, hồng ngoại gần tương thích với thiết bị bay không người lái (UAV) phục vụ nghiên cứu viễn thám.
Mã số đề tài VT-CN.03/17-20
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Công nghệ Vũ trụ
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ trong chiến lược NCUD CN Vũ trụ 2016-2020
Họ và tên ThS.NCVC Nguyễn Văn Hiệu
Thời gian thực hiện 01/11/2017 - 30/11/2020
Tổng kinh phí 6.550 triệu đồng
Xếp loại Đạt
Mục tiêu đề tài

- Làm chủ công nghệ chế tạo thiết bị gắn cảm biến đặt trên UAV, từng bước làm chủ công nghệ viễn thám  ang không ở Việt Nam;
- Nghiên cứu, thiết kế chế tạo payload quang học dải nhìn thấy và hồng ngoại gần đặt trên máy bay không người lái (UAV) có các dải bước  ang trùng với các vệ tinh quan sát trái đất của Việt Nam như: VNREDSAT-1;
- Thiết kế, chế tạo phổ kế siêu cao tần  ang L có khối lượng và kích thước nhỏ gọn, gắn được trên thiết bị bay;
- Phân tích, xử lý tín hiệu hệ phổ kế siêu cao tần  ang L trong nghiên cứu, tính toán độ ẩm đất;
- Xây dựng mô hình tính độ ẩm đất phù hợp, trợ giúp công tác giám sát, quản lý phục vụ nông nghiệp;
- Đào tạo, xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ của viện Hàn Lâm KH&CN Việt Nam và từng bước phát triển các payload đặt trên vệ tinh Việt Nam.

Kết quả chính của đề tài

Về khoa học:
•    Chế tạo thành công payload quang học trong dải nhìn thấy, hồng ngoại gần và phổ kế siêu cao tần băng L có khả năng tương thích với UAV;
•    Các nội dung khoa học gồm có 13 nội dung;
•    Xây dựng bản đồ độ ẩm tại khu vực nghiên cứu;
•    Đào tạo 01 thạc sỹ;
•    Chủ trì, phối hợp tổ chức 03 Hội thảo khoa học;
•    Xây dựng cơ sở dữ liệu cho đề tài.

Quá trình nghiên cứu, thiết kế và chế tạo các thiết bị đã hoàn thành

Những đóng góp mới

-    Có đóng góp vào các lĩnh vực khoa học và công nghệ trong nước: Công nghệ Vũ trụ, Vật lý quang học và quang tử, cơ khí chính xác;
-    Nâng cao trình độ và kinh nghiệm trong việc thiết kế, chế tạo những sản phẩm quang học, điện tử tiên tiến;
-    Phát triển và làm chủ được các nghiên cứu thiết kế chế tạo các cảm biến phục vụ cho viễn thám, theo dõi và đánh giá diễn biến độ ẩm đất;
-    Phát triển và làm chủ được các nghiên cứu ứng dụng tích hợp công nghệ viễn thám Hàng không;
-    Từng bước phát triển các payload đặt trên UAV, vệ tinh;
-    Phát triển được đội ngũ cán bộ trẻ có kiến thức thực tế,vững vàng về chuyên môn khi tham gia thực hiện đề tài.

 

Địa chỉ ứng dụng

-    Viện Công nghệ vũ trụ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;
-    Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường;
-    Các Viện nghiên cứu và các Trường đại học.

 

Ảnh nổi bật đề tài
1632369226184-98.nguyen van hieu 1.jpg