Thông tin Đề tài

Tên đề tài Sản xuất chế phẩm chức năng CAFETASO hỗ trợ điều trị sỏi thận, sỏi mật từ cây cỏ Việt Nam
Mã số đề tài UDSXTN.04/19-20
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Hoá học
Thuộc Danh mục đề tài Dự án Sản xuất thử nghiệm cấp Viện
Họ và tên TS. Nguyễn Quyết Tiến
Thời gian thực hiện 01/01/2019 - 31/12/2020
Tổng kinh phí 1.667 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài Tạo chế phẩm chức năng CAFETASO hỗ trợ điều trị bệnh sỏi thận và sỏi mật từ lá cà phê chè và cây Ngổ trâu
Kết quả chính của đề tài
  • Về khoa học:

a/ Đã xây dựng thành công Quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm CAFETASO hỗ trợ điều trị bệnh sỏi thận và sỏi mật từ lá Cà phê chè và cây Ngổ trâu ở quy mô pilot.
b/ Đã xác định được tính an toàn sử dụng chế phẩm CAFETASO thông qua đánh giá độc tính cấp LD50 và Bán trường diễn của nó.

  • Về ứng dụng:

Đã sản xuất thành công trên 60.000 viên nang CAFETASO hỗ trợ điều trị bệnh sỏi thận và sỏi mật từ lá cà phê chè và cây Ngổ trâu bằng công nghệ mới.

Những đóng góp mới

Lần đầu tiên ở Việt Nam, chế phẩm CAFETASO hỗ trợ điều trị bệnh sỏi thận và sỏi mật từ lá cà phê chè và cây Ngổ trâu được sản xuất thành công ở quy mô pilot, bên cạnh chế phẩm có hoạt tính tương tự Kim tiền thảo. Đóng góp thêm khả năng lựa chọn sản phẩm điều trị cho các bệnh nhân sỏi thận và sỏi mật.

Sản phẩm đề tài
  • Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê): 01 (Chấp nhận đơn)

Chế phẩm dùng để hỗ trợ điều trị sỏi thận, sỏi mật từ lá, cành cây cà phê chè và cây ngổ trâu và quy trình sản xuất

  • Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ): 60.000 viên nang cứng CAFETASO, được lưu trữ tại Công ty Cổ phần Tinh dầu và Chất thơm
  • Các sản phẩm khác (nếu có): 01 (Chấp nhận đơn) Đăng ký sản phẩm CAFETASO

 

Địa chỉ ứng dụng Công ty Cổ phần Tinh dầu và Chất thơm
Ảnh nổi bật đề tài
1617764481702-nqtien 1.png