Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu chế tạo hệ thiết bị phân tích vết Thủy ngân (Hg) phục vụ quan trắc môi trường và kiểm soát thực phẩm - Mã số đề tài: VAST.CTG.04/15-16
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Hoá học
Thuộc Danh mục đề tài Chủ tịch Viện giao
Họ và tên TS. Dương Tuấn Hưng
Thời gian thực hiện 01/01/2015 - 01/01/2017
Tổng kinh phí 600 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Nghiên cứu chế tạo hệ thiết bị phân tích vết thủy ngân trong các mẫu môi trường và thực phẩm được điều khiển tự động và kết nối với bộ phận xử lý tín hiệu, dữ liệu trên máy tính.
- Xây dựng được quy trình phân tích vết thủy ngân trong các mẫu môi trường và thực phẩm với hệ thiết bị tự chế tạo.

Kết quả chính của đề tài

Về khoa học:
- Đã thiết kế và chế tạo thành công hệ thiết bị phân tích vết thủy ngân có độ nhạy cao, độ lặp lại tốt, độ chính xác cao, đơn giản, tự động và giá thành thấp.
- Đã nghiên cứu đánh giá và ứng dụng quy trình phân tích thuỷ ngân trong mẫu môi trường và thực phẩm sử dụng hệ thiết bị phân tích vết thủy ngân vừa chế tạo.
Về ứng dụng:
- Đã ứng dụng hệ thiết bị phân tích vết thuỷ ngân tự động vừa chế tạo để phân tích hàm lượng thủy ngân tổng số trong các mẫu môi trường (nước và trầm tích) và thực phẩm (động vật thân mềm hai mảnh vỏ) nhằm đánh giá tình trạng ô nhiễm và tích luỹ thuỷ ngân.
Một số hình ảnh của đề tài: 

dthung1

 

dthung2

Những đóng góp mới

Lần đầu tiên tại Việt Nam, một giải pháp hoàn chỉnh đã được nhóm nghiên cứu hoàn thiện và đưa ra để thiết kế và chế tạo hệ thiết bị phân tích vết thủy ngân có độ nhạy cao, độ lặp lại tốt, tin cậy, được điều khiển hoàn toàn tự động bằng máy tính. Hệ thiết bị có kết cấu gọn gàng, đảm bảo tính thẩm mỹ và công năng sử dụng tốt và có giá thành hợp lý. Hệ thiết bị này hoàn toàn phù hợp để trang bị và sử dụng trong các phòng thí nghiệm nhằm phân tích lượng vết thủy ngân nhằm phục vụ công tác quan trắc môi trường và kiểm soát thực phẩm.

Sản phẩm đề tài

dthungsp1