Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu công nghệ chế tạo lớp phủ nano ZrO2/silan trên thép làm lớp nền cho sơn tĩnh điện - Mã số đề tài: VAST03.07/16-17
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Khoa học Vật liệu (VAST03)
Họ và tên TS. Phạm Trung Sản
Thời gian thực hiện 01/01/2016 - 01/01/2017
Tổng kinh phí 500.000.000đ (năm trăm triệu đồng)
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

Đưa ra công nghệ tạo màng nano ZrO2/silane trên kim loại làm nền cho sơn tĩnh điện có độ bền, độ bám dính màng sơn cao thay thế lớp phốt phát kẽm nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường môi trường, tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu và giảm giá thành trong công nghệ sơn phủ.

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học: Điều chế lớp màng ZrO2/APS 0.025% trên kim loại làm nền cho sơn tĩnh điện có độ bền, độ bám dính màng sơn cao
- Về ứng dụng: Lớp màng ZrO2/APS 0.025% thay thế lớp phốt phát kẽm nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường môi trường, tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu và giảm giá thành trong công nghệ sơn phủ.

 

 

Những đóng góp mới

- Tạo ra lớp màng ZrO2 kết hợp với silane APS 0.025% cho lớp màng có độ bám dính tốt, khả năng chống ăn mòn cao
- Khảo sát khả năng tạo màng của ZrO2 trên kim loại nền cũng như khả năng kết hợp giữa ZrO2 với một số loại silane như Vinyl Triethoxy Silane và 5,6-Epoxy Hexyltriethoxy Silane

Sản phẩm đề tài

- Các bài báo đã công bố
• Nghiên cứu tiền xử lý bề mặt thép bằng màng chuyển hóa ZrO2/silan cho sơn tĩnh điện; Lê Thị Nhung, Nguyễn Văn Chi, Phạm Trung Sản, Trương Anh Khoa, Nguyễn Thu Hiền; Tạp chí Hóa học T.54 (5e1,2-2016)
• Khảo sát ảnh hưởng thời gian nhúng và pH đến đặc trưng tính chất của lớp tiền xử lý kích thước nanomet oxit zirconi trên thép CT3; Nguyễn Văn Chi, Phạm Trung Sản, Lê Thị Nhung, Trương Anh Khoa, Nguyễn Hoàng, Nguyễn Thu Hiền, Tô Thị Xuân Hằng; Tạp chí Hóa học, T. 55, số 3e12 – 2017
• Chế tạo lớp màng kép oxit zirconi/silane tiền xử lý bề mặt thép cho lớp phủ hữu cơ; Nguyễn Văn Chi, Phạm Trung Sản, Lê Thị Nhung, Trương Anh Khoa, Nguyễn Hoàng, Nguyễn Thu Hiền, Tô Thị Xuân Hằng; Tạp chí Hóa học, T. 55, số 3e12 – 2017
- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê)
- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ)
• Qui trình công nghệ điều chế lớp màng màng nano ZrO2/silane trên kim loại làm nền cho sơn tĩnh điện có độ bền, độ bám dính màng sơn cao
• 01 báo cáo tổng kết đề tài

Địa chỉ ứng dụng

 doanh nghiệp sơn tĩnh điện - Công ty TNHH Dịch vụ Phong Châu- Nha Trang – Khánh Hòa.