Thông tin Đề tài

Tên đề tài Phát triển công nghệ chế tạo và triển khai ứng dụng vật liệu nano composit để xử lý nước bị ô nhiễm trong vùng lũ, lụt thành nước sinh hoạt qui mô hộ gia đình
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Công nghệ Môi trường
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ thuộc Chương trình môi trường quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường
Họ và tên Đào Trọng Hiền
Thời gian thực hiện 01/01/2012 - 01/01/2013
Tổng kinh phí 600.000.000đ (Sáu trăm triệu đồng chẵn)
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

chế tạo được thiết bị lọc nước mặt vùng lũ thành nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học: hoàn thiện công nghệ chế tạo vật liệu nano Ag/Silica
- Về ứng dụng: đã chuyển giao, tập huấn cho cán bộ địa phương 50 bình lọc nước IET ở xã Công Bình và Tượng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa sử dụng bình lọc nước vào mùa mưa lũ, đáp ứng nhu cầu nước sạch cho bà con trong những ngày lũ lụt.

Những đóng góp mới

bình lọc nước IET sử dụng công nghệ lọc nano tiên tiến cho phép loại bỏ các tạp chất độc hại trong nước. Bình lọc nhỏ gọn,dễ sử dụng, không dùng điện, thích hợp cho người dân vùng lũ, lụt.

Địa chỉ ứng dụng

xã Công Bình và Tượng Sơn, huyện Nông Công, tỉnh Thanh Hóa