Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu chế tạo xúc tác sử dụng cho quá trình sản xuất nhiên liệu sinh học từ sinh khối
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Hoá học
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Khoa học Vật liệu (VAST03)
Họ và tên PGS.TS. Đặng Tuyết Phương
Thời gian thực hiện 01/01/2011 - 01/01/2012
Tổng kinh phí 400.000.000 VNĐ
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

Nghiên cứu chế tạo xúc tác có các tính năng ưu việt sử dụng trong quá trình điều chế nhiên liệu sinh học từ phế thải nông nghiệp nhằm mục đích thu thập số liệu để định hướng xây dựng pilot sản xuất nhiên liệu sinh học

Kết quả chính của đề tài

Về khoa học:

  •  Đã tìm đựợc điều kiện tối ưu tái sinh FCC thải: nhiệt độ nung 6500C trong 3h, xử lý axit và làm tăng độ axit bằng phương pháp cấy Al.
  •  Đã tìm được điều kiện nhiệt phân thích hợp sử dụng FCC biến tính là: Nhiệt độ 4500C, hàm lượng xúc tác 10%. Với điều kiện này hiệu suất tạo sản phẩm lỏng là 40,15% tương đương 23,61% sản phẩm lỏng hữu cơ.  
  •  So sánh quá trình nhiệt phân có và không xúc tác FCC biến tính cho thấy nhiệt độ nhiệt phân tối ưu là 5500C khi không xúc tác so với 4500C khi sử dụng xúc tác, hiệu suất sản phẩm lỏng cực đạt được tương ứng là 37,60 % so với 40,15 %. Như vậy, việc sử dụng xúc tác không những có thể hạ được nhiệt độ nhiệt phân xuống 1000C mà còn có thể làm tăng được hiệu suất sản phẩm lỏng.
  •  Đề xuất phưong án kết hợp xúc tác mới đa chức năng trên hệ thiết bị hai giai đoạn: sử dụng xúc tác Fe-SBA-15 và điatomit axit trong giai đoạn 1, xúc tác (FCC biến tính + Ni-SBA-15) trong giai đoạn 2. Sản phẩm lỏng hữu cơ có nhiệt trị và hiệu cao hơn so với khi sử dụng xúc tác riêng rẽ.

 Trong đề tài này, SBA-15 được sử dụng làm chất mang phân tán Ni. Theo hiểu biết của chúng tôi, chưa có công trình nào nghiên cứu xúc tác Ni trên SBA-15, đây là ý tưởng mới và cũng là điểm mới của đề tài.

Về ứng dụng: Hợp tác và tham gia nghiên cứu với Viện dầu khí để thử nghiệm hệ xúc tác mới ở dạng pilot.

Những đóng góp mới
  • Quy trình chế tạo hệ xúc tác mới từ nguồn nguyên liệu Việt Nam với quy mô pilot
  • Xây dựng quy trình công nghệ nâng cao chất lương nhiên liệu sinh học từ nguồn phế thải nông nghiệp (rơm rạ) có sử dụng hợp lý xúc tác nhằm ứng dụng vào thực tế
Sản phẩm đề tài


Các bài báo đã công bố (4 bài báo 2 bài  quốc tế và  2 bài quốc gia):

1.    Tuyet Phuong Dang, Gia Hy Le, Thi Thu Giang Pham, Trung Kien Nguyen, Duc Canh Dao, Thi Minh Hong Vu1, Thi Thu Thuy Hoang, Thi Kim Hoa Tran and Anh Tuan Vu. Synthesis of advanced materials for bio-oil production from rice straw by pyrolysis. J. Adv. Nat. Sci: Nanosci. Nanotechnol. 2. 045012. ISSN 2043-6262, Doi:10.1088/2043-6262/2/4/045012. (2011)
2.    Phuong T. Dang1, Giang  T. T. Pham1Hồng T.  M. Vu1,  Kien T. Nguyen1,  Canh D. Dao1,  Thuy T.T.Hoang1,   Hoa T.K.Tran1, Hy G. Le2,  Tuan A. Vu1.synthesis and characterization novel nanostructued catalysis for pyrolysis of Biomass,  Proceedings of The 3rd International Workshop on Nanotechnology and Application - IWNA 2011, 10-12 November 2011 - Vung Tau, Vietnam ,p.322 -325.(2011)
3.    Phạm Thị Thu Giang, Vũ Văn Giang, Vũ Thị  Minh Hồng, Nguyễn Trung Kiên, Đào Đức Cảnh, Hoàng Thị Thu Thủy, Trần Thị Kim Hoa, Vũ Anh Tuấn, Đặng Tuyết Phương. Chế tạo xúc tác từ FCC thải của nhà máy lọc dầu Dung Quất sử dụng để nhiệt phân rơm rạ thành dầu sinh học. Tạp chí hóa học, T.49-5AB, 609 -613.(2011).
4.    Vũ Thị  Minh Hồng, Nguyễn Trung Kiên, Phan Vũ Anh, Hoàng Thị Thu Thủy, Đào Đức Cảnh, Đặng Tuyết Phương, Trần Thị Kim Hoa và Vũ Anh Tuấn. Nghiên cứu tăng cường tính chất axit của xúc tác phế thải từ nhà máy lọc dầu Dung Quất. Tạp chí hóa học, T.49-5AB, 659-664, (2011)

Các sản phẩm cụ thể:

  •  4 kg xúc tác mới đa năng, hoạt tính tốt, quy trình tổng hợp xúc tác ổn định
  •  Quy trình nhiệt phân rơm rạ sử dụng xúc tác mới đa năng hiệu suất sản phẩm lỏng ~ 41 %
  •  1,5 lit sản phẩm

Các sản phẩm khác:

 Đào tạo:  06 sinh viên tốt nghiệp đại học
                 01 học viên cao học

Địa chỉ ứng dụng

Các vùng trồng lúa và cây lương thực, nhà máy sản xuất và nâng cấp nhiên liệu sinh học