Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu công nghệ chế tạo các hạt nano vô cơ, hữu cơ được bọc bởi những polymer tương thích sinh học dùng trong y học
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Khoa học Vật liệu
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài Nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng
Họ và tên GS. TSKH. Nguyễn Xuân Phúc
Thời gian thực hiện 01/01/2009 - 01/01/2012
Tổng kinh phí 2 tỷ đồng
Mục tiêu đề tài

- Nghiên cứu công nghệ chế tạo các hạt nanô vô cơ (nanô từ, nanô vàng) để sử dụng trong y học.
- Nghiên cứu chế tạo các polymer thiên nhiên (chitosan, alginat), copolymer tổng hợp  Poly(lactide)/Vitamin E-TPGS tương thích sinh học để bọc các hạt nanô vô cơ và làm các hạt nanô mang thuốc và nhả chậm thuốc (Artesunat, Rutin, Curcumin, Paclitaxel) để chẩn đoán và chữa bệnh.
-  Thử nghiệm khả năng hoà hợp sinh hoc, phân huỷ sinh học trong in in vitro và in- vivo.
Nội dung chính:
- Nội dung 1: Hạt nanô từ cho chẩn đoán và chữa trị.
- Nội dung 2: Hạt nano vàng cho mục đích chẩn đoán
- Nội dung 3: Hạt nano polymer tổng hợp và tự nhiên cho chế tạo thuốc nhả chậm