Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu giải pháp ngăn mặn tạo nguồn nước ngọt cho đảo Cát Bà
Mã số đề tài UDNGDP.06/20-21; ĐT.HT.2019.01
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Địa chất
Cơ quan phối hợp UBND TP. Hải Phòng
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài hợp tác với các ngành và địa phương
Họ và tên ThS. Nguyễn Mạnh Tùng
Thời gian thực hiện 01/05/2020 - 01/09/2022
Tổng kinh phí 2.102.972.000 đồng, trong đó: - VAST: 800.000.000 đồng. - Bộ, ngành, địa phương: 1.302.972.000 đồng
Xếp loại Đạt
Mục tiêu đề tài

Mục tiêu chung: xây dựng luận cứ khoa học công nghệ tạo nguồn nước ngọt cấp bổ sung cho đảo Cát Bà.
Mục tiêu cụ thể:
•    Xác định ảnh hưởng của quá trình xâm nhập mặn tới nguồn nước ngọt trên đảo Cát Bà và đề xuất giải pháp phòng chống, cải tạo nguồn nước bị nhiễm mặn.
•    Tạo nguồn nước ngọt trữ lượng lớn trên đảo Cát Bà thông qua mô hình thử nghiệm thực tế.

 

Kết quả chính của đề tài

Về khoa học:
•    Xác định được đặc điểm vận động của nước dưới đất, hiện trạng mặn nhạt nước dưới đất và các đới xâm nhập mặn chủ yếu cũng như xu thế nhiễm mặn nước dưới đất trên đảo Cát Bà.
•    Đưa ra định hướng xây dựng giải pháp ngăn mặn tạo nguồn nước nhạt trữ lượng lớn và xác định các vị trí có khả năng ứng dụng giải pháp này trên đảo Cát Bà.
Về ứng dụng: Đã thi công, hoàn thiện mô hình ngăn mặn tạo nguồn nước nhạt trữ lượng lớn tại xã Gia Luận. Mô hình thử nghiệm có dung tích nước ngọt thu được là 5 vạn m3. Bên cạnh đó, trong suốt quá trình thử nghiệm tích nước, nước trong hồ chứa có độ mặn dưới 1g/l, thay đổi từ 0,3 đến 0,6 g/l.

 

Những đóng góp mới

•    Các kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần làm rõ đặc điểm các đới cấu trúc chứa nước trên đảo Cát Bà và tác động của hiện tượng xâm nhập mặn tới các đới cấu trúc chứa nước trong khu vực.
•    Đề tài có nhiều ý nghĩa trong việc mở ra một hướng nghiên cứu mới về khai thác nước dưới đất đới karst cho những vùng ven biển và hải đảo. Hơn nữa, các kết quả nghiên cứu về giải pháp ngăn mặn tạo nguồn nước ngọt trữ lượng lớn có thể được nghiên cứu, áp dụng cho những khu vực ven biển và hải đảo trên lãnh thổ Việt Nam, với cấu trúc địa chất tương tự hoặc khác so với khu vực nghiên cứu.
•    Các kết quả nghiên cứu của đề tài có những đóng góp ý nghĩa về mặt kinh tế đối với việc tìm kiếm, khai thác và vận hành một cách bền vững nguồn nước dưới đất. Việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu của đề tài giúp nâng cao hiệu quả đầu tư và khai thác nguồn nước dưới đất khu vực đảo Cát Bà nói riêng và những khu vực ven biển, hải đảo nói chung đang bị suy kiệt nguồn nước dưới đất do hiện tượng xâm nhập mặn.
•    Các kết quả nghiên cứu của đề tài là những dữ liệu quan trọng phục vụ công tác quy hoạch, xây dựng và vận hành khai thác nước dưới đất trên đảo Cát Bà. Bên cạnh đó, đây cũng là cơ sở quan trọng cho việc quy hoạch cơ cấu sử dụng đất trên đảo Cát Bà.

 

* Sản phẩm cụ thể giao nộp:
-    Các bài báo đã công bố:
+ Ứng dụng công nghệ ngăn mặn bằng tạo nguồn nước ngọt trên đảo Cát Bà.
-    Các sản phẩm cụ thể:
+ Mô hình tạo nguồn nước ngọt thực tế tại xã Gia Luận, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Đây là mô hình chứng minh hiệu quả của việc ứng dụng giải pháp ngăn mặn tạo nguồn nước ngọt bằng phương pháp đập nổi. Nguồn nước ngọt tạo ra có dung tích 50.000 m3 trong điều kiện mực nước dâng bình thường. Hồ chứa có diện tích mặt thoáng khoảng 4ha, cao trình mực nước dâng bình thường là 1,25m, mực nước dâng cực đại là 1,70m.
-    Các sản phẩm khác:
+ Báo cáo tiềm năng nguồn nước ngọt trên đảo Cát Bà và khả năng khai thác.
+ Báo cáo về hiện trạng và xu thế nhiễm mặn nguồn nước trên đảo Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng.
+ Bản đồ tài nguyên nước, hiện trạng nhiễm mặn trên đảo Cát Bà tỷ lệ 1: 25.000.
+ Báo cáo về các giải pháp ngăn mặn tạo nguồn nước ngọt trữ lượng lớn cấp bổ sung cho đảo Cát Bà.
+ Tập bản vẽ thiết kế giải pháp tạo nguồn nước ngọt tại xã Gia Luận, đảo Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng.
+ Sơ đồ công nghệ tạo nguồn nước ngọt.

 

Địa chỉ ứng dụng UBND huyện Cát Hải
Ảnh nổi bật đề tài
1681445371984-34.NMtung.jpg