Thông tin Đề tài

Tên đề tài Tổng hợp và thử hoạt tính sinh học của một số dẫn chất benzamide
Mã số đề tài GUST.STS.DDT2020-HH14
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Học viện Khoa học và Công nghệ
Thuộc Danh mục đề tài Chương trình sau tiến sỹ tạo nguồn lực khoa học công nghệ cho Viện Hàn lâm KHCNVN
Họ và tên TS. Đinh Thị Cúc
Thời gian thực hiện 01/09/2020 - 30/09/2022
Tổng kinh phí 300 triệu đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

- Tổng hợp các dẫn chất benzamide.
- Thử hoạt tính sinh học của các dẫn chất benzamide trên một số dòng tế bào ung thư ở người để tìm ra các chất có hoạt tính kháng ung thư mạnh.

Kết quả chính của đề tài

Về khoa học:
- Đã nghiên cứu tổng hợp thành công 12 hợp chất benzamide có chứa gốc benzothiazole và phenyl amine, trong đó bao gồm:
+ 8 hợp chất benzamide mới có chứa khung benzothiazole qua cầu nối amide (36a-d, 38a-d).
+ 4 hợp chất benzamide mới có chứa khung phenylamine qua cầu nối amide (41a-b, 43a-b).
- Đã tổng hợp được 4 dẫn xuất amide mới 40a-b, 42a-b.
- Đã chứng minh được cấu trúc của 12 hợp chất mới tổng hợp được bằng các phương pháp phổ hiện đại như phổ hồng ngoại (IR), phổ cộng hưởng từ hạt nhân (1H-NMR, 13C-NMR, và phổ khối lượng phân giải cao (HRMS).
- Đã thử hoạt tính gây độc tế bào của 12 hợp chất mới trên hai dòng tế bào ung thư ở người là tế bào A549 (ung thư phổi) và tế bào SW480 (ung thư đại tràng). Kết quả cho thấy có 2 hợp chất 36a 36c có hoạt tính với giá trị IC50 tương ứng là 29.49 và 27.59 µM. Đây là những kết quả rất lý thú, có thể làm tiền đề để mở rộng hướng nghiên cứu.
Về ứng dụng: 12 hợp chất benzamide đã được thử hoạt tính sinh học và đem lại những kết quả đáng được kì vọng.

 

Những đóng góp mới

- Thiết kế và tổng hợp thành công 12 hợp chất benzamide mới có chứa khung benzothiazole và phenylamine qua cầu nối amide.
- Đã tổng hợp được 4 dẫn xuất amide mới 40a-b, 42a-b.
- Đã đưa ra phương pháp cải tiến tổng hợp các dẫn chất benzamide bằng tác nhân hoạt hóa BOP thay vì sử dụng các tác nhân hoạt hóa cũ là DCC hay CDI, từ đó mở ra hướng mới hiệu quả tổng hợp các hợp chất này.
- Đánh giá hoạt tính gây độc tế bào ung thư của 12 hợp chất mới trên 2 dòng tế bào ung thư ở người, tế bào A549 (ung thư phổi) và tế bào SW480 (ung thư đại tràng), trong đó có 2 hợp chất mới 36a, 36c có hoạt tính gây độc tế bào ung thư với giá trị IC50 tương ứng là 29.49 và 27.59 µM.

Sản phẩm của đề tài:

02 bài báo đã công bố:
+ Dinh Thi Cuc, Nguyen Thi Hien, Vu Ngoc Doan, Tran Dang Thuan, Dang Thi Tuyet Anh, Nguyen Ha Thanh, Trinh Thu Ha, Nguyen Thi Nga, Nguyen Thi Kim Tuyet, and Phan Van Kiem. Design and Synthesis of New 2-Aminobenzamide Derivatives Containing Benzothiazole and Phenylamine Moiety and Their Cytotoxicity. Natural Product Communications, 2022, Volume 17(7): 1–6. DOI: 10.1177/1934578X221116188
+ Đinh Thị Cúc, Nguyễn Thị Hiển, Trịnh Thu Hà, Trần Đăng Thuần, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Kim Tuyết. Nghiên cứu tổng hợp chất lai của 2-aminobenzothiazole coa chứa nhóm 2-aminobenzamide qua cầu nối amide. Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân sự, số 81, 79-85.

Kiến nghị

Hướng nghiên cứu này cần tiếp tục được nghiên cứu sâu hơn để tìm ra các chất có hoạt tính sinh học mạnh hướng tới mục tiêu thử nghiệm lâm sàng, phát triển thành thuốc.

Ảnh nổi bật đề tài
1675050289029-201.png