Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu khả năng tái hoạt động của hệ đứt gãy Tây Biển Đông và mối liên quan với các tai biến địa chất
Mã số đề tài VAST06.01/20-21
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Địa chất và Địa vật lý biển
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Khoa học và Công nghệ biển (VAST06)
Họ và tên TS. Trần Trọng Lập
Thời gian thực hiện 01/01/2020 - 31/12/2021
Tổng kinh phí 600 triệu đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

- Làm sáng tỏ khả năng tái hoạt động của hệ đứt gãy Tây Biển Đông và lân cận.
- Đánh giá, phân vùng dự báo các tai biến địa chất liên quan có thể xảy ra trong khu vực nghiên cứu và lân cận.

Kết quả chính của đề tài

Về khoa học: Đóng góp cụ thể, thiết thực vào hướng khoa học công nghệ nghiên cứu cấu trúc địa chất, tìm kiếm khoáng sản, phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai trên biển. Phục vụ công tác củng cố an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền vùng biển đảo của Việt Nam.
Về ứng dụng: Cung cấp cơ sở dữ liệu khoa học cho các đơn vị nghiên cứu về cấu trúc địa chất, tai biến địa chất và tìm kiếm khoáng sản; cho các nhà nghiên cứu, các Bộ, Ngành phục vụ công tác an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền biển.

Sản phẩm của đề tài:

-    Các bài báo đã công bố (liệt kê):
+ Tran Tuan Dung, Tran Trong Lap et al., 2021. A Study on the Possibility of the Reactivation of the Fault System in the Western Part of the South China Sea as a Source of Geological Hazards. Russian Journal of Pacific Geology, ISSN 1819-7140, 2021,Vol. 15, No. 6, pp. 555–569.
+ Nguyen Kim Dung, David Gómez-Ortiz, Zaidoon Taha Abdulrazzaq, Saada Ahmed Saada and Tran Tuan Dung. Estimating the Extreme Values in Gridding Data using Gauss Elimination Method: A New Approach in Potential Field Processing. Iraqi Geological Journal. 2021, 54 (2E), 150-163. DOI: 10.46717/igj.54.2E.10Ms-2021-11-26.
+ Trần Tuấn Dương, Trần Trọng Lập và nnk, 2020.  Đánh giá hiệu quả của phương pháp gradient ngang và phương pháp góc nghiêng gradient ngang dị thường trọng lực trong xác định cấu trúc đứt gãy trên khu vực thềm lục địa và trũng sâu Biển Đông Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển, Tập 20, Số 4B; 2020: 205–214. DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/15832.
-    Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ):
+ Sơ đồ phân bố trường ứng suất kiến tạo hiện đại khu vực nghiên cứu và lân cận, tỷ lệ 1:250.000 (đạt được mức độ chi tiết, có cơ sở khoa học, kết quả dạng số, ghi trên đĩa CD, in đúng tỷ lệ).
+ Sơ đồ phân bố không gian và khả năng tái hoạt động của hệ đứt gãy Tây Biển Đông và lân cận, tỷ lệ 1:250.000 (đạt được mức độ chi tiết, có cơ sở khoa học, kết quả dạng số, ghi trên đĩa CD, in đúng tỷ lệ).
+ Sơ đồ phân vùng dự báo các tai biến địa chất liên quan có thể xảy ra, tỷ lệ 1:250.000 (đạt được mức độ chi tiết, có cơ sở khoa học, kết quả dạng số, ghi trên đĩa CD, in đúng tỷ lệ).

Những đóng góp mới

Góp phần làm sáng tỏ đặc điểm địa chất biển liên quan trực tiếp đến các hoạt động kinh tế xã hội như bảo vệ môi trường biển, thông tin liên lạc, tìm kiếm khoáng sản, đảm bảo an ninh chủ quyền biển đảo, cảnh báo tai biến tự nhiên.

Địa chỉ ứng dụng

Góp phần trong quy hoạch xây dựng phát triển đô thị, các khu dân cư, các khu du lịch ven biển và các đảo cho các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ.

Ảnh nổi bật đề tài
1671513955491-183.png