Thông tin Đề tài

Tên đề tài Phát triển phương pháp nhận dạng nhanh một số độc tố bằng phổ Raman trong nông sản xuất khẩu của Việt Nam
Mã số đề tài TĐNDTP.04/19-21
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Hoá học
Họ và tên TS. Nguyễn Thành Dương
Thời gian thực hiện 01/01/2019 - 31/12/2021
Tổng kinh phí 4.800 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Xây dựng phương pháp áp dụng kỹ thuật phân tích hiện đại bằng phổ Raman vào việc xác định nhanh một số độc tố trong nông sản của Việt Nam nhằm đảm bảo tính tiện lợi đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật cũng như chất lượng để xuất khẩu.
- So sánh phương pháp nhận dạng nhanh một số độc tố bằng phổ Raman với các phương pháp truyền thống. Từ đó đánh giá chất lượng, độ chính xác và tin cậy của phương pháp mới.
- Giảm thiểu thời gian, chi phí cho các hộ sản xuất, công ty xuất nhập khẩu, các cơ quan chức năng cũng như người tiêu dùng trong việc xác định chất lượng của hàng hoá.

Kết quả chính của đề tài

- Đã nhận dạng một số hoá chất bảo vệ thực vật, kích thích tăng trưởng, ức chế sinh trưởng và nấm mốc trong nông sản xuất khẩu của Việt Nam bằng phổ Raman. Đề tài đã xây dựng bộ dữ liệu phổ Raman của một số độc tố trong thực phẩm.
- Đã xây dựng được quy trình chế tạo đế tăng cường bề mặt khuếch đại tín hiệu đo quang phổ Raman áp dụng trong phân tích thực phẩm
- Đã chế tạo thành công đế tăng cường bề mặt khuếch đại tín hiệu đo phổ Raman
- Đã ứng dụng thành công quang phổ Raman tăng cường bề mặt để xác định một số độc tố trong nông sản xuất khẩu của Việt Nam như xác định permethrin, xác định paraquat trong dưa hấu, xác định difenoconazole trong khoai tây và xác định đồng thời imidacloprid, acephate và carbaryl trong xoài
Đào tạo: 01 Thạc sĩ

Sản phẩm của đề tài:

Bài báo quốc tế
1.    Le, L.H.T.,  Tran-Lam, T.-T.,  Nguyen, H.Q.,  Quan, T.C.,  Nguyen, T.Q.,  Nguyen, D.T.,  Dao, Y.H, “A study on multi-mycotoxin contamination of commercial cashew nuts in Vietnam”, Journal of Food Composition and Analysis, ISSN: 0889-1575, Vol. 102, Page: 104066
2.    Duong Thanh Nguyen, Linh Phuong Nguyen, Phuong Duc Luu, Thai Quoc Vu, Hoa Quynh Nguyen, Toan Quoc Tran, “Surface-enhanced Raman scattering (SERS) from low-cost silver nanoparticle-decorated cicada wing substrates for Rapid Detection of Difenoconazole in potato”, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, ISSN 1386-1425, Vol. 275, 121117
3.    Uyen Thu Pham, Quynh Huong Thi Phan, Linh Phuong Nguyen, Phuong Duc Luu, Tien Duy Doan, Ha Thu Trinh, Cuc Thi Dinh, Tai Van Nguyen, Toan Quoc Tran, Duy Xuan Le, Tri Nhut Pham, Truong Dang Le, Duong Thanh Nguyen, “Rapid quantitative determination of multiple pesticides residues in mango fruits by surface-enhanced Raman spectroscopy”, Processes 2022, 10, 442.
Bài báo trong nước
1.    Nguyễn Nam Anh, Lưu Đức Phương, Đoàn Duy Tiên, Nguyễn Thành Dương, “Xác định Permethrin bằng phổ Raman tăng cường bề mặt”, Tạp chí Phân tích Lý, Hoá, Sinh (chấp nhận đăng)
2.    Phạm Thu Uyên, Lưu Đức Phương, Đoàn Duy Tiên, Nguyễn Thành Dương, “Xác định Paraquat trong dưa hấu bằng phổ Raman tăng cường bề mặt”, Tạp chí Phân tích Lý, Hoá, Sinh (chấp nhận đăng)

Những đóng góp mới

- Nghiên cứu đã xây dựng thành công quy trình chế tạo đế Raman tăng cường bề mặt nhằm khuếch đại tín hiệu đo quang phổ Raman. Kết quả đạt được cho thấy đế Raman tăng cường bề mặt có độ ổn định cao, khả năng khuếch đại tín hiệu 4.7 x 107 lần, có thể phát hiện một số hoạt chất dưới ngưỡng cho phép của Việt Nam và một số nước khác.

Ảnh nổi bật đề tài
1670826469978-160.png