Thông tin Đề tài

Tên đề tài Áp dụng các công nghệ khử trùng tiên tiến để chống nhiễm khuẩn, lây chéo trong Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Mã số đề tài: VAST.NĐP.20/15-16
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Công nghệ Môi trường
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài hợp tác với các ngành và địa phương
Họ và tên KCS. Nguyễn Đình Cường
Thời gian thực hiện 01/01/2015 - 01/01/2017
Tổng kinh phí 700.000.000 đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

Có được 01 thiết bị làm sạch không khí bằng công nghệ xúc tác quang có công suất tối đa 750 m3/h để khử trùng không khí và 01 hệ thống “Bàn rửa và khử trùng” để rửa tay và khử trùng một số vật dụng y tế, lắp đặt tại phòng chuyên môn của bệnh viện, giảm nguy cơ lây chéo và bảo vệ nhân viên y tế.

Kết quả chính của đề tài

Đã chế tạo, lắp đặt và vận hành thiết bị làm sạch không khí có công suất 750 m3/h để khử trùng không khí tại phòng Hồi sức tích cực Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai có tính năng kỹ thuật như đã đăng ký.
Đã chế tạo, lắp đặt và vận hành thiết bị “Bàn rửa và khử trùng” để rửa tay và khử trùng một số vật dụng y tế tại phòng tiểu phẫu Ngoại khoa chấn thương Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai có tính năng kỹ thuật như đăng ký.
Hệ thống hai thiết bị nêu trên đã cải thiện đáng kể môi trường không khí và an toàn sinh học của các dụng cụ sử dụng trong hai phòng trên.
Sáng chế “Hệ thống chống nhiễm khuẩn trong bệnh viện bằng xúc tác quang kết hợp với hoạt hóa điện hóa” đã được Cục sở hữu trí tuệ chấp nhận đơn hợp lệ.

HÌnh ảnh của đề tài:

ndcuong

Những đóng góp mới

Đã xây dựng giải pháp công nghệ chống nhiễm khuẩn trong bệnh viện bằng sử dụng kết hợp thiết bị làm sạch không khí và thiết bị “Bàn rửa và khử trùng” và áp dụng trong thực tế thành công tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai.
Hệ thống nêu trên kết hợp đồng thời hai quá trình khử trùng ngay tại nguồn phát sinh ( bằng “Bàn rửa và khử trùng”) và trong dòng không khí lưu thông trong phòng (bằng Thiết bị làm sạch không khí) có tác dụng làm tăng hiệu quả khử trùng trong các phòng chuyên môn và có bệnh nhân trong các bệnh viện.
Thiết bị được sản xuất ở Việt Nam sẽ thay thế hàng nhập khẩu giúp đất nước tiết kiệm được một lượng ngoại tệ đáng kể, mặt khác do sản xuất ở trong nước nên vật tư và linh kiện thay thế rất chủ động, không phụ thuộc khi có các tình huống sự cố xảy ra. Ngoài ra khi đưa thiết bị vào vào sản xuất thương mại sẽ tạo ra thêm việc làm cho người lao động một cách ổn định, lâu dài.

Sản phẩm đề tài

- Các bài báo đã công bố: 3 bài báo
- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê): đăng ký 1 sáng chế (chấp nhận đơn).
- Các sản phẩm cụ thể:
+ 01 thiết bị “Bàn rửa và khử trùng”
+ 01 Thiết bị làm sạch không khí công suất 750 m3/h
- Các sản phẩm khác:
+ 01 bộ Tài liệu kỹ thuật của thiết bị “Bàn rửa và khử trùng”
+ 01 bộ Tài lệu kỹ thuật của 01 thiết bị làm sạch không khí công suất 750 m3/h

Địa chỉ ứng dụng

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai.