Thông tin Đề tài

Tên đề tài “Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất zeolite Cu2+ để xử lý môi trường nước nuôi trồng thủy sản và sản xuất phân vi lượng”
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Khoa học Vật liệu ứng dụng
Thuộc Danh mục đề tài Dự án Sản xuất thử nghiệm cấp Viện
Họ và tên Tiến sĩ Lại Thị Kim Dung
Thời gian thực hiện 01/01/2015 - 01/01/2016
Tổng kinh phí Tổng kinh phí thực hiện dự án: 2.669 triệu đồngKinh phí hỗ trợ từ NSKH: 800 triệu đồng.Kinh phí Doanh nghiệp đối ứng: 1.869 triệu đồng.
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm zeolite Cu2+ từ cao lanh trong nước để sử dụng trong xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản và sản xuất phân bón chứa zeolite Cu2+ nhằm tăng hiệu quả phân bón cho cây trồng.

Kết quả chính của đề tài

8. Các kết quả chính của dự án
8.1. Hoàn thiện quy trình sản xuất zeolite NaA từ cao lanh tự nhiên

lkdung4

8.2. Quy trình sản xuất zeolite-Cu2+ hoàn thiện từ zeolite NaA

lkdung5

8.3. Quy trình sản xuất phân bón vi lượng chứa Zeolite Cu2+

lkdung6

8.4. Quy trình sản xuất chế phẩm chứa zeolite-Cu2+ dùng trong xử lý môi trường nước nuôi trồng thủy sản

lkdung7

8.5. Hiệu quả xử lý môi trường nước nuôi trồng thủy sản của sản phẩm Zeolite-Cu2+
8.5.1. Hiệu quả diệt trừ vi khuẩn gây bệnh cho thủy sản trong môi trường nước

lkdung8

8.5.2. Hiệu quả giảm hàm lượng TAN (Total Ammonia Nitrogen) trong môi trường nước nuôi trồng thủy sản

lkdung9

Nhận xét: Chế phẩm chứa Zeolite Cu2+ có khả năng xử lý tốt môi trường nước nuôi trồng thủy sản như làm giảm hàm lượng khí TAN trong nước, ức chế, tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh E.coli, V.cholerae. Qua khảo sát, nồng độ zeolite Cu2+ nên sử dụng để đạt hiệu quả tốt trong nuôi trồng thủy sản là zeolite Cu2+ 40 mg/L.
8.6. Khảo sát hiệu lực kích thích tăng trưởng của phân bón vi lượng chứa Zeolite Cu2+ trên cây trồng.
8.6.1. Khảo sát hiệu lực kích thích tăng trưởng của phân bón vi lượng chứa Zeolite Cu2+ trên cây lúa.

lkdung10

Ghi chú: Trong cùng một cột, các số theo sau bởi cùng một chữ thì không khác biệt ở mức độ α = 0,05 theo DMRT

lkdung11

Ghi chú: Trong cùng một cột, các số theo sau bởi cùng một chữ thì không khác biệt ở mức độ  = 0,05 theo DMRT
Nhận xét: Phân bón vi lượng chứa zeolite Cu2+ có khả năng kích thích sinh trưởng và tăng năng suất trên lúa từ 8,90% đến 16,83% trên diện hẹp, hàm lượng phân bón vi lượng chứa zeolite Cu2+ thích hợp để sử dụng trên lúa giúp tăng sinh trưởng, năng suất và thu lợi nhuận hiệu quả nhất là 40 kg/ha.
8.6.2. Khảo sát hiệu lực kích thích tăng trưởng của phân bón vi lượng chứa Zeolite Cu2+ trên cải bắp

lkdung12

Ghi chú: Trong cùng một cột, các số theo sau bởi cùng một chữ thì không khác biệt ở mức độ α = 0,05 theo DMRT

lkdung13

Ghi chú: Trong cùng một cột, các số theo sau bởi cùng một chữ thì không khác biệt ở mức độ α = 0,05 theo DMRT

lkdung14

Ghi chú: Trong cùng một cột, các số theo sau bởi cùng một chữ thì không khác biệt ở mức độ α = 0,05 theo DMRT

lkdung15

Ghi chú: Trong cùng một cột, các số theo sau bởi cùng một chữ thì không khác biệt ở mức độ  = 0,05 theo DMRT
Nhận xét: Phân bón vi lượng chứa zeolite Cu2+ có khả năng kích thích sinh trưởng và tăng năng suất trên cải bắp từ 5,6% đến 9,75% trên diện hẹp. Hàm lượng phân bón vi lượng chứa zeolite Cu2+ thích hợp để sử dụng trên bắp cải giúp tăng sinh trưởng, năng suất và thu lợi nhuận hiệu quả nhất là 40 Kg/ha.
8.6.3. Kết quả khảo nghiệm phân bón vi lượng chứa zeolite Cu2+ (VL-Z) trên vườn cao su

lkdung16

Ghi chú: Trong cùng một cột, các số theo sau bởi cùng một chữ thì không khác biệt ở mức độ  = 0,05 theo DMRT
Nhận xét: Phân bón vi lượng chứa zeolite Cu2+ có khả năng kích thích sinh trưởng cây cao su trong thời kỳ kiến thiết cơ bản (3 tuổi) thể hiện qua các chỉ số: chiều cao cây và chu vi thân. Khảo nghiệm diện hẹp, lượng phân bón VL-Z dùng để bón thúc thích hợp là 50 Kg/ha/lần bón cho kết quả tăng sinh trưởng trên 28% so với đối chứng.
8.7. Về mặt khoa học
Dự án đã hoàn thiện quy trình sản xuất zeolite NaA từ cao lanh tự nhiên, quy trình sản xuất zeolite Cu2+ từ zeolite NaA, quy trình sản xuất chế phẩm chứa zeolite Cu2+ dùng trong xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, quy trình sản xuất phân bón vi lượng chứa zeolite Cu2+.. Dự án đã lắp đặt, vận hành dây chuyền sản xuất thử nghiệm ch phẩm xứ lý môi trường nước nuôi trồng thủy sản với công suất 500 kg/mẻ và phân bón vi lượng chứa zeolite Cu2+ với công suất 1000 kg/mẻ
8.8. Về tính ứng dụng
Zeolite có khả năng hấp thụ các ion kim loại nặng, amoni, các hợp chất hữu cơ độc hại rất tốt. Trong các ao nuôi trồng thủy sản, ammonia bị tích tụ dưới dạng NH4 hoặc NH3 gây ô nhiễm. Trong môi trường nước, zeolite có khả năng trao đổi cation với NH4. Như vậy nồng độ NH3 ao nuôi trồng sẽ được giảm xuống. Zeolite được sử dụng vào mục đích cải tạo ao vào giữa hay gần cuối vụ nuôi hoặc sử dụng định kỳ để làm giảm lượng NH3 phát sinh.
Zeolite có thể kìm giữ dinh dưỡng và nhả ra từ từ. Phân bón chứa zeolite nhả từ từ và kiểm soát được dinh dưỡng N, P, K trong suốt hơn 70 ngày cho sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng

Một số hình ảnh khác:

lkdung1

lkdung2

lkdung3

 

 

 

Những đóng góp mới

- Phát huy cộng hợp tính năng vượt trội của zeolite và muối đồng để tạo ra sản phẩm mới có hiệu quả trong việc làm sạch môi trường nước nuôi trồng thủy sản và kích thích sự phát triển của cây trồng.
- Tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có trong nước tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao

Sản phẩm đề tài

10.1. Sản phẩm công nghệ

lkdung17

 

10.2. Sản phẩm khoa học

-    Kết quả khoa học của dự án: Bài báo “ Antibacterial activity and removal of total ammonia nitrogen of zeolite-Cu2+ in aquaculture” Vietnam Journal of Chemistry (ISSN: 0866-7174), Vol.53 (4e3), pp 141-146, 2015
-    Đã đăng ký sáng chế với Cục Sở hữu trí tuệ, số đơn 1-2016-00686 và đã được chấp nhận đơn theo quyết định số 24646/QĐ-SHTT ngày 29/04/2016 của Cục Sở hữu trí tuệ- Bộ KH&CN
10.3. Sản phẩm cụ thể

lkdung18

 

 

Địa chỉ ứng dụng

Công ty TNHH Sản xuất Việt Áo
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp SX VLXD, Hố Nai 3, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai