Thông tin Đề tài

Tên đề tài Chế tạo hệ đo hiệu suất lượng tử, hiệu suất phát quang của vật liệu và linh kiện huỳnh quang cấu trúc nano
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Khoa học Vật liệu
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Công nghệ thông tin, điện tử, tự động hóa và công nghệ vũ trụ (VAST01)
Họ và tên ThS. Lê Anh Tú
Thời gian thực hiện 01/01/2011 - 01/01/2014
Tổng kinh phí 400 triệu đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

- Chế tạo một thiết bị đo hiệu suất lượng tử của vật liệu huỳnh quang, đặc biệt là các vật liệu dùng trong chế tạo linh kiện chiếu sáng rắn, và đo hiệu suất phát quang tuyệt đối của linh kiện chiếu sáng rắn, đặc biệt là LED.
- Ứng dụng đo kiểm tra, so sánh hiệu suất một số vật liệu huỳnh quang tổ hợp có cấu trúc nano do các đơn vị trong và ngoài nước chế tạo và một số loại linh kiện LED có thể dùng để chế tạo thiết bị chiếu sáng.

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học: Đóng góp một phương pháp mới cho các nghiên cứu trong nước trong việc đo đạc, đánh giá trực tiếp hiệu suất lượng tử huỳnh quang, hiệu suất phát quang và hiệu suất chuyển đổi năng lượng của các vật liệu và linh kiện phát quang. Phương pháp mới thuận tiện hơn, có thể đo được các mẫu vật liệu dạng bột, màng hay dung dịch (phương pháp cũ chỉ đo được các mẫu dung dịch) và cho độ chính xác cao hơn các phương pháp đo gián tiếp trước đây.
- Về ứng dụng: Đưa vào sử dụng 01 hệ đo hiệu suất lượng tử huỳnh quang, hiệu suất phát quang và hiệu suất chuyển đổi năng lượng của các vật liệu và linh kiện phát quang phục vụ cho các nghiên cứu tại Viện Khoa học vật liệu. Sản phẩm vật liệu sơn phủ phản xạ, tán xạ của đề tài đã được sử dụng để thực hiện 01 hợp đồng khôi phục 07 quả cầu tích phân dùng trong các hệ đo nguồn sáng cho Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.

Những đóng góp mới

- Đóng góp một phương pháp mới cho việc nghiên cứu các vật liệu và linh kiện quang học, quang tử và quang điện tử trong nước, cụ thể là trong việc đánh giá các thông số quang học và quang điện của các vật liệu và linh kiện này.
- Tạo tiền đề cho việc chế tạo mới cũng như khôi phục các quả cầu tích phân dùng cho các hệ đo quang học trong nước. Đồng thời cũng đề xuất một phương án mới cho việc chế tạo quả cầu tích phân với thiết kế cải tiến ưu việt hơn các thiết kế truyền thống

Sản phẩm đề tài

- Các bài báo đã công bố:
Lê Anh Tú, Phạm Hồng Dương, Nguyễn Quang Liêm - Đo hiệu suất phát quang tuyệt đối của các vật liệu huỳnh quang, Hội nghị Vật lý Chất rắn & Khoa học Vật liệu toàn quốc lần thứ 7, TP HCM, 7-9/11/2011. Bài đã được đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ 50,1A (2012) 140-147
Le Anh Tu, Duong Thi Giang - Novel integrating sphere configuration in quantum efficiency measurement system, The 7th International Conference on Photonics & Applications (ICPA), TP HCM, 26-29/11/2012
- Các sản phẩm cụ thể: Hệ đo hiệu suất lượng tử huỳnh quang, hiệu suất phát quang và hiệu suất chuyển đổi năng lượng của các vật liệu và linh kiện phát quang đặt tại Phòng thí nghiệm Cooperman, Viện Khoa học vật liệu.
- Các sản phẩm khác: hồ sơ thiết kế kỹ thuật của hệ đo và báo cáo kết quả đo đạc thử nghiệm thể hiện trong báo cáo tổng kết đề tài.

Một số hình ảnh của đề tài

27.2015leanhtu

27.2015leanhtu1

27.2015leanhtu2

Địa chỉ ứng dụng

- Viện Khoa học vật liệu: ứng dụng hệ đo trong các nghiên cứu vật liệu và linh kiện phát quang.
- Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông: ứng dụng vật liệu sơn phủ phản xạ, tán xạ trong việc khôi phục các quả cầu tích phân dùng trong các hệ đo nguồn sáng.