Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nâng cấp phổ kế phản xạ có khả năng lắp đặt, tác nghiệp tự động trên máy bay không người lái (UAV) để xây dựng cơ sở dữ liệu phổ phản xạ của các đối tượng tự nhiên
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Công nghệ Vũ trụ
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài Nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng
Họ và tên ThS. Nguyễn Văn Hiệu
Thời gian thực hiện 01/01/2013 - 01/01/2014
Tổng kinh phí 750 triệu
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Nâng cấp phổ kế phản xạ để lắp đặt, tác nghiệp tự động trên máy bay không người lái (UAV), đo phổ phản xạ của các đối tượng tự nhiên trên mặt đất vùng nhìn thấy và hồng ngoại gần.

Kết quả chính của đề tài

Về khoa học:
- Một hệ phổ kế phản xạ đặt trên máy bay UAV
- Phần mềm thu nhận, lưu trữ, xử lý và biểu diễn phổ trên máy tính rất thuận tiện cho người sử dụng.
- Đề tài đã hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu phổ phản xạ của các đối tượng tự nhiên như thảm thực vật, đất trống và nước. Cơ sở dữ liệu phổ được tổ chức trong một thư viện phổ trên phần mềm ENVI có thể sử dụng một các thuận tiện.
- Bài báo khoa học “Thiết kế, chế tạo khối điều khiển trung tâm của phổ kế phản xạ đặt trên máy bay không người lái (UAV)". Bài bào này đã được đăng trên báo hội nghị cơ điện tử lần thứ 7.
Về ứng dụng thực tiễn:
- Sử dụng hệ phổ kế phản xạ đặt trên máy bay UAV để đo phổ các đối tương dưới mặt đất chuẩn hóa số liệu cho ảnh vệ tinh, không ảnh.
- Ứng dụng trong công tác đào tạo nâng cao trình độ cán bộ về công nghệ vũ trụ

Một số hình ảnh của đề tài

20.2015nguyenvanhieu

20.2015nguyenvanhieu1

Sản phẩm đề tài

- Một hệ phổ kế phản xạ đặt trên máy bay UAV
Đo được vùng phổ: 400nm-1.000nm.
Số kênh : 1000 kênh.
Góc mở: 4 độ.
Thời gian tích phân: 50 -10000ms.
Độ nhạy: 5,0x 10-10 Wcm 2nm-1sr-1.
Sử dụng Detetor Hamanatsu S3903 tín trên tạp 2000:1
Kích thước : 140 x 105 x 65mm
Khối lượng : 0.7 kg
Điện áp nuôi DC 12 V bằng pin sạc.
- Phần mềm thu nhận, lưu trữ, xử lý và biểu diễn phổ trên máy tính rất thuận tiện cho người sử dụng.
- Đề tài đã hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu phổ phản xạ của các đối tượng tự nhiên như thảm thực vật, đất trống và nước. Cơ sở dữ liệu phổ được tổ chức trong một thư viện phổ trên phần mềm ENVI có thể sử dụng một các thuận tiện.
- Bài báo khoa học “Thiết kế, chế tạo khối điều khiển trung tâm của phổ kế phản xạ đặt trên máy bay không người lái (UAV)". Bài bào này đã được đăng trên báo hội nghị cơ điện tử lần thứ 7.

Địa chỉ ứng dụng

Sản phẩm này hiện đang được sử dụng tại
- Viện Công nghệ vũ trụ, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu giấy, Hà nội
- Viện Sinh Thái và Tài nguyên Sinh vật, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu giấy, Hà nội
- Viện Hải dương học, số 1 cầu đá Nha Trang