Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu phương pháp và thiết kế thiết bị lọc hài tích cực trên lưới điệnMã số đề tài: VAST07.05/15-16
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Khoa học Năng lượng
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Môi trường và Năng lượng (VAST07)
Họ và tên Nguyễn Đức Minh
Thời gian thực hiện 01/01/2015 - 01/01/2016
Tổng kinh phí 600 triệu đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

- Xây dựng mô hình vật lý bộ lọc nhiễu tích cực cho phụ tải điện đến 20kVA ứng dụng ở lưới hạ áp phù hợp với thực tế Việt Nam.
- Tạo ra nguồn điện sạch cung cấp cho các phụ tải.
- Nghiêu cứu và thiết kế thiết bị lọc hài tích cực có mạch lọc công suất tích cực lai có tụ cao áp cải tiến gọi là High-capacity Hybrid Active Power Filter (HHAPF) nhằm giảm được công suất của mạch lọc tích cực và có thể ứng dụng được với mạng lưới có điện áp cao hơn, công suất lớn.
- Nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp điện, tiết kiệm trong sử dụng nguồn năng lượng và bảo vệ môi trường;
- Thành lập nhóm nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực này.

Kết quả chính của đề tài

•    Về mặt khoa học:
-    Nghiên cứu, xây dựng được các đặc tính và thông số để thực hiện tính toán và thiết kế mạch lọc tích cực kết hợp sử dụng cho lưới điện phân phối.
-    Các kết quả mô phỏng từ mô hình đã đáp ứng tốt yêu cầu của mạch lọc (đã đối chiếu, tham khảo tiêu chuẩn IEEE Std.519-1992 và thông tư 39/2015 của Bộ Công Thương về Quy định hệ thống điện phân phối). Trong đó ứng dụng một số công nghệ mới trong điện tử công suất: DSP, IGBT để nâng cao được hiệu quả lọc của mạch lọc tích cực, tăng tuổi thọ mạch lọc.
-    Các sản phẩm đã đăng ký đều hoàn thành.
•    Về mặt ứng dụng
-    Ứng dụng rộng rãi trong các phụ tải sinh hoạt, dân dụng, các phụ tải quy mô nhỏ và vừa (doanh nghiệp nhỏ và vừa).
-    Trên cơ sở kết quả của đề tài có thể ứng dụng phổ biến, cung cấp thông tin rộng rãi cho các công ty Điện lực và các công ty sản xuất công nghiệp khác khi đầu tư xây dựng công trình.

ndminh

Ảnh Thiết bị lọc hài

Những đóng góp mới

-     Cấu trúc tổng thể của hệ thống lọc sóng hài đề xuất trong nhiệm vụ này có thể dễ dàng kết nối nhiều module song song để có thiết bị lọc với công suất lớn hơn.
-     Hệ thống có mạch điều khiển đơn giản, dễ dàng bảo vệ và cách ly thiết bị.
-     Chi phí thực hiện thấp.

Sản phẩm đề tài

-    Phần mềm mô phỏng hoạt động của bộ lọc nhiễu HHAPF;
-    Mô hình vật lý;
-    Bài báo: 01 (đã có xác nhận đồng ý cho đăng);
-    Đăng ký SHTT: 01 (Cục SHTT đã chấp nhận đơn);
-    Đào tạo: 01 Thạc sĩ; hỗ trợ đào tạo 01 NCS.