Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc - địa động lực đứt gãy Thuận Hải - Minh Hải theo tài liệu địa chất, địa vật lý. Mã số đề tài: VAST05.06/14-15
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Địa chất và Địa vật lý biển
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Khoa học trái đất (VAST05)
Họ và tên TS. Bùi Nhị Thanh
Thời gian thực hiện 01/01/2014 - 01/01/2016
Tổng kinh phí 500 tr.đ
Xếp loại Chọn
Mục tiêu đề tài

Làm sáng tỏ các đặc điểm cấu trúc, hình thái – động lực học của đứt gãy Thuận Hải – Minh Hải trên cơ sở phân tích tổng hợp tài liệu địa chất, địa vật lý ( địa chấn, địa từ, trọng lực, động đất).

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học:
+ Đã thành lập được sơ đồ phân bố đứt gãy khu vực ven biển Nam Trung Bộ trên cơ sở phân tích, đối sánh kết quả nghiên cứu đứt gãy theo tài liệu địa chấn với các bình đồ đứt gãy đã có theo các nguồn tài liệu khác
+ Đã đưa ra các đặc trưng cấu trúc không gian và thời gian của đứt gãy Thuận Hải-Minh Hải và lân cận; ý nghĩa địa chất-địa động lực của chúng.
- Về ứng dụng:
+ Cung cấp cơ sở dữ liệu về các tai biến địa chất (động đất, núi lửa, xói lở bờ biển) cũng như các kết quả đánh giá  độ nguy hiểm của các tai biến này, nhằm phục vụ các mục tiêu quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai trong khu vực.  
+ Cung cấp các dữ liệu khoa học phục vụ công tác điều tra, khảo sát, dự báo và cảnh báo các nguy cơ tai biến địa chất đối với khu vực ven biển và thềm lục địa Đông Nam việt Nam.

bnthanh1

Những đóng góp mới

- Đã đưa ra các minh chứng cho thấy : hệ đứt gãy Thuận Hải-Minh Hải có diện phân bố rộng, cấu trúc phức tạp, bao gồm 2 đứt gãy thành phần Tây Bắc Thuận Hải-Minh Hải và Đông Nam Thuận Hải-Minh Hải, có phương ĐB-TN, dốc hướng đông nam, độ sâu hoạt động 13÷14km. Hệ đứt gãy này  hoạt động cơ chế thuận-bằng trái với thành phần thuận chiếm ưu thế về độ lớn.
- Hệ đứt gãy Thuận Hải-Minh Hải đã trải qua 5 pha biến dạng khác nhau: thuận-tách hướng TB-ĐN trong Pleocen-Eocen và Miocen sớm; bằng phải-thuận trong Oligocen; hoạt động yếu đến không hoạt động trong Miocen giữa-muộn và thuận-bằng trái trong Pliocen-Đệ Tứ.
 

Sản phẩm đề tài

- Các bài báo đã công bố (liệt kê):
+ Dương Quốc Hưng và nnk, 2014, Biểu hiện của hoạt động kiến tạo trẻ trên thềm biển Đông Nam Việt Nam theo tài liệu địa chấn nông phân giải cao”, Tạp chí Các khoa học về Trái Đất  Số 36(3CĐ), Tr. 320-325.                             
+ Bùi Nhị Thanh và nnk, 2016, Sử dụng tài liệu địa chất, địa vật lý thành lập sơ đồ đứt gãy khu vực biển ven bờ Nam Trung Bộ, Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển (nhận đăng năm 2016).
Các sản phẩm của đề tài được lưu trữ  tại Viện Địa Chất và Địa vật lý biển, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ):
+ Báo cáo tổng hợp các kết quả nghiên cứu của đề tài;
+ Sơ đồ đứt gãy khu vực ven biển Nam Trung Bộ tỷ lệ 1:200.000;
+ Các đặc trưng cấu trúc không gian và thời gian của đứt gãy Thuận Hải-Minh Hải và lân cận; ý nghĩa địa chất-địa động lực.
- Các sản phẩm khác (nếu có):
+ Hỗ trợ số liệu để 01 học viên cao học bảo vệ luận văn Thạc sỹ tại ĐH Mỏ Địa chất Hà Nội

Địa chỉ ứng dụng

Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh Bà Rịa-Vũng Tầu, Bình Thuận và Ninh Thuận.
Kiến nghị của chủ nhiệm đề tài:
Cần tập trung nguồn lực trong việc phân đoạn đứt gãy Thuận Hải – Minh Hải, làm cơ sở khoa học cho việc đánh giá động đất cực đại nói riêng và đánh giá nguy hiểm động đất nói chung.