Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu ứng dụng công nghệ lọc sinh học cải tiến để xử lý nước thải y tế tại Bệnh viện Điều dưỡng – Phục hồi chức năng thành phố Đà Nẵng
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Công nghệ Môi trường
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài hợp tác với các ngành và địa phương
Họ và tên TS. Đỗ Văn Mạnh
Thời gian thực hiện 01/01/2013 - 01/01/2014
Tổng kinh phí 950.000.000 VNĐ
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Phân tích, lựa chọn công nghệ xử lý nước thải y tế tại Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng thành phố Đà Nẵng.
- Xây dựng 01 hệ thống xử lý nước thải cho Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng thành phố Đà Nẵng, công suất 30 m3/ng.đ.
- Trên cơ sở đó nhân rộng mô hình xử lý nước thải này cho các cơ sở khám chữa bệnh có quy mô tương đương.

Kết quả chính của đề tài

 Về khoa học:
Đã xây dựng và lắp đặt thành công trạm xử lý nước thải tại Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng thành phố Đà Nẵng với công suất 30 m3/ng.đ; hệ thống vận hành ổn định, hiệu quả và chất lượng nước thải đầu ra đạt tiêu chuẩn QCVN 28:2010/BTNMT.
• Về ứng dụng
Công nghệ tháp lọc sinh học nhỏ giọt cải tiến là một công nghệ có tính mới, hiệu quả; với chi phí đầu tư và chi phí vận hành thấp, kỹ thuật vận hành đơn giản, khả năng ứng dụng cao trong xử lý nước thải các ngành nghề nói chung và xử lý nước thải ngành y tế nói riêng.

Những đóng góp mới

- Trong tháp lọc sinh học nhỏ giọt lắp đặt tại Bệnh viện Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Đà Nẵng, ngoài đệm nhựa dạng sóng, hệ thống còn được bổ sung thêm vật liệu đệm dạng cầu. Sự kết hợp của hai loại đệm này sẽ làm tăng hiệu quả xử lý của toàn hệ thống.

- Do công nghệ cải tiến sử dụng quá trình cấp khí tự nhiên kết hợp với ejector tăng cường khả năng cấp khí (không sử dụng máy thổi khí) nên giảm được chi phí đầu tư và vận hành trạm.

Sản phẩm đề tài

- 01 Dây chuyền công nghệ hệ thống xử lý nước thải;
- 01 Tài liệu hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải;
- 01 Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng thành phố Đà Nẵng;
- 01 Bài báo đăng trên tạp chí Khoa học và Công nghệ Số 02/2014. ISSN 0866-7772, Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì;
- 01 Bài báo đang trong quá trình review trên tạp chí Khoa học và Công nghệ - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
- 01 Báo cáo tổng kết đề tài.

Một số hình ảnh của đề tài

12dovanmanh

Hình ảnh buổi hội thảo đề tài

12dovanmanh1

Hình ảnh trạm XLNT tại BV Điều dưỡng-Phục hồi chức năng Đà Nẵng đã hoàn thành xong

12dovanmanh2

Kiểm tra hiện trạng công nghệ lọc sinh học cải tiến và chất lượng nước thải sau xử lý của Thứ trưởng Bộ Y tế, lãnh đạo Sở Y tế và Bệnh viện

12dovanmanh3

Trong giai doan xay dung tram XLNT

Địa chỉ ứng dụng

Tại Bệnh viện Điều dưỡng – Phục hồi chức năng thành phố Đà Nẵng
Địa chỉ: Đường Võ Nguyên Giáp - Tổ 26 Mỹ Đa Đông - phường Mỹ An - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng