Thông tin Đề tài

Tên đề tài Chế tạo một hệ thống thiết bị laze xung cực ngắn để phục vụ đào tạo và nghiên cứu về Quang học biển tại Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự.
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Vật lý
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài hợp tác với các ngành và địa phương
Họ và tên TS. Phạm Hồng Minh
Thời gian thực hiện 01/01/2012 - 01/01/2013
Tổng kinh phí 500 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Chế tạo và chuyển giao cho Viện Vật lý kỹ thuật, Viện KH&CN Quân sự, Bộ Quốc Phòng một hệ thống thiết bị laser (toàn rắn) phát xung cực ngắn ở bước sóng hồng ngoại và bước sóng xanh để phục vụ các nghiên cứu và đào tạo định hướng về truyền thông tin và cảnh giới quang học dưới biển.
- Hợp tác trong nghiên cứu và trong đào tạo nhân lực KH-CN trình độ cao trong các công nghệ quang tử, laser hiện đại góp phần phục vụ trong an ninh, quốc phòng.

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học:
- 01 hệ thống quang học và laser rắn hiện đại, phát xung cực ngắn ở bước sóng hồng ngoại và bước sóng xanh dựa trên hiệu ứng quang học phi tuyến để đào tạo và nghiên cứu về quang học, quang tử laser ...
- Bộ học liệu cho các nội dung đào tạo thực nghiệm về quang học, laser hồng ngoại và quang học phi tuyến xây dựng trên cơ sở yêu cầu và phối hợp của Viện KH&CN Quân sự.
- Tài liệu thiết kế và chế tạo cũng như sử dụng, bào trì.
- 02 bài báo cáo tại các hội nghị trong nước và quốc tế.
- Về đào tạo: Hợp tác này đã đem lại giá trị khoa học, thực tiễn và đào tạo nâng cao trình độ cho từng thành viên tham gia đề tài. Kết quả của đề tài cho phép mở ra một hướng nghiên cứu khoa học mới – liên kết giữa nghiên cứu cơ bản và ứng dụng.
- Đào tạo 02 học viên cao học và tham gia đào tạo 01 NCS :
• Lê Thị Kim Cương, bảo vệ tháng 2012 (“Nghiên cứu thực nghiệm quá trình phát xung laser ngắn bằng khóa mode thụ động của laser Nd:YVO4”).
• Keryang Liamorkamar, học viên cao học Việt Vật lý bảo vệ tháng 2012, “Nghiên cứu và phát triển hệ laser rắn Nd:YVO4 phát xung được bơm bằng laser bán dẫn công suất cao”.
• NCS. Phạm Huy Thông “Nghiên cứu động học khuếch đại của xung laser toàn rắn được bơm bằng laser bán dẫn” Quyết định 232 của Viện Vật lý

Những đóng góp mới

- Chế tạo 01 hệ laser toàn rắn xung cực ngắn phát ở bước sóng hồng ngoại và xanh, bước đầu ứng dụng laser xung cực ngắn này trong các nghiên cứu và đào tạo định hướng về truyền thông tin và cảnh giới quang học dưới biển.
- Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo cho cán bộ, sinh viên chuyên ngành Quang tử, đặc biệt mở ra hướng phối hợp nghiên cứu, ứng dụng các kết quả khoa học công nghệ vào trong lĩnh vực quân sự.

Sản phẩm đề tài

- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ):
- 01 hệ thống quang học và laser rắn Nd:YVO4, phát xung cực ngắn được bơm liên tục bằng laser diode công suất cao, phát ở bước sóng 1064 nm và 532 nm.
- Bộ học liệu gồm 12 nội dung đào tạo thực nghiệm về quang học, laser hồng ngoại và quang học phi tuyến (trên cơ sở yêu cầu và phối hợp Viện KH&CN Quân Sự).
- Bộ tài liệu thiết kế, chế tạo cũng như sử dụng và bảo trì.
- Các bài báo đã công bố (liệt kê):
1. Pham Hong Minh, Nguyen Van Hao, Le Thi Kim Cuong, Pham Huy Thong, “Dynamics of all solid-state Nd:YVO4 picosecond laser amplifier”, Proc. Of The 2nd Acad. Conf. on Na. Sci. Mas. And Ph.D Students from Cambodia-Laos-Malaysia-VietNam, ISBN 978-604-913-088-5, 2012, pp 105-110.
2. Nguyen Van Hao, Le Thi Kim Cuong, Liamorkamar Keryang, A. Grabtchikov, Pham Long, và Nguyen Di Hung, “Một số đặc trưng của laser rắn Nd:YVO4 được bơm bằng laser diode công suất cao”, Proc. Advances in Optics, Spectrocopy & Applications VII, ISSN 1859-4271, 2013, pp 523-528.

Một số hình ảnh nghiên cứu của đề tài

92phamhongminh

92phamhongminh1

92phamhongminh2

Địa chỉ ứng dụng

Viện Vật lý kỹ thuật, Viện KH&CN Quân sự, Bộ Quốc Phòng.