Thông tin Đề tài

Tên đề tài Ứng dụng công nghệ cấy chuyển phôi bò sữa cao sản tại Tây Nguyên
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Nghiên cứu khoa học Tây Nguyên
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ thuộc Chương trình Tây nguyên 3
Họ và tên TS. Lê Thị Châu
Thời gian thực hiện 01/01/2011 - 01/01/2014
Tổng kinh phí 5.850 tr.đ
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài
 • Nhân nhanh đàn bò sữa cao sản, nâng cao chất lượng con giống bò sữa tại Tây Nguyên trên cơ sở ứng dụng công nghệ cấy chuyển phôi với đàn bò sữa hiện có tại Lâm Đồng
 • Đào tạo và chuyển giao công nghệ cho địa phương.
Kết quả chính của đề tài
 • Về khoa học:
 1. Cải tiến phương pháp gây siêu bài noãn với việc bổ sung GnRH chủ động thời điểm bò động dục, thời điểm thu và cấy phôi bò (FTET);
 2. Dùng tinh bò đã phân biệt giới tính để thụ tinh cho bò gây siêu bài noãn tạo phôi bò mang giới tinh cái, cấy phôi để tạo ra bê cái;
 3. Gây động dục đồng pha giữa bò HF và bò Lai zebu, bò vàng cấy chuyển phôi bò HF thuần thành công sang bò Lai zebu, bò vàng;
 4. Cải tiến môi trường nuôi phôi với đơn lớp tế bào nâng cao tỷ lệ tạo phôi dâu, phôi nang trong thụ tinh in vitro trứng bò HF;
 5. Cải tiến phương pháp bảo quản phôi bằng đông lạnh cực nhanh (vitrification) để có thể áp dụng phương pháp này trên thực địa;
 6. Khảo sát tần số đa hình của gen PIT-1E2 trên đàn bò HF cho thấy đa hình phân tử của gen này liên quan đến năng suất và chất lượng sữa của từng cá thể bò.
 • Về ứng dụng:
 1. Kết hợp GnRH và PGF2α để nâng cao tỷ lệ động dục và rụng trứng đồng pha giữa các bò cho phôi, giữa bò cho phôi và bò nhận phôi, cải thiện số rụng trứng, số phôi thu được và số phôi có chất lượng tốt;
 2. Chủ động gây động dục, rụng trứng để thụ tinh nhân tạo hoặc cấy phôi, chủ động được thời điểm mang thai, thời điểm sinh bê, kế hoạch được sản lượng sữa; rút ngắn khoảng cách giữa hai lứa đẻ, tăng hiệu quả sử dụng đàn bò cái nền;
 3. Chủ động tạo ra phôi bò HF giới tính cái, tạo bê HF cây phôi cái, nâng cao hiệu quả sản xuất;
 4. Cấy phôi bò HF và bò Lai zebu và bò vàng địa phương làm giàm giá thành sản xuất bê HF cấy phôi;
 5. Dùng đa hình gen PIT-1E2 đề xác định năng suất sữa của bò cho phôi, tiên đoán năng suất của bò sữa ngay từ giai đoạn phôi, cũng như loại bỏ hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng các bê có năng suất thấp ngay từ lúc mới sinh để giảm thiểu giá thành, tăng năng suất sữa;
 6. Chuyển giao toàn bộ hoặc các kỹ thuật thành phần cho 02 tổ chức là: Công ty cổ phần sữa Đà Lạt và Công ty TNHH SX.TM.XNK Năm Sao (Tp. Hồ Chí Minh).
Những đóng góp mới
 1. Gây siêu bài noãn bò HF cho phôi nâng cao tỷ lệ tạo phôi, tỷ lệ cấy phôi tươi thành công, chủ động được thời điểm thu phôi và cấy phôi;
 2. Dùng tinh giới tính để thụ tinh bò cho HF gây siêu bài noãn tạo ra phôi bò HF cái, tạo ra bê HF cấy phôi cái;
 3. Cấy phôi bò HF thành công sang bò Lai zebu, bò vàng địa phương, giảm giá thành sản xuất bê HF;
 4. Bổ sung đơn lớp tế bào vào môi trường nuôi phôi thụ tinh in vitro trứng bò HF cải thiện tỷ lệ phôi phát triển đến giai đoạn phôi dâu, phôi nang;
 5. Dùng đa hình gen PIT-1E2 để tiên đoán năng suất sữa của đàn bò ngay từ giai đoạn phôi, bê mới sinh.
Sản phẩm đề tài
 • Các bài báo đã công bố:
 1. Hoàng Nghĩa Sơn, Nguyễn Văn Hạnh, Quản Xuân Hữu, Lê Thị Châu, 2013. Tác động của trạng thái buồng trứng lên kết quả siêu bài noãn bò. Tạp chí Sinh học, 35(2): 243-247.
 2. Lê Văn Ty, Huỳnh Xuân Phú, Hà Thanh Tùng, Lê Thị Châu, 2013. Bổ sung GnRH vào quy trình gây siêu bài noãn ở bò cái sinh sản nhằm nâng cao hiệu quả tạo phôi. Tạp chí Sinh học, 35(4): 511-515.
 3. Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Thị Minh Hằng, Nguyễn Hữu Đức, Hà Thanh Tùng, Lê Thị Châu, Lê Văn Ty, Nguyễn Thị Diệu Thúy, 2013. Kết quả nghiên cứu bước đầu về tương quan di truyền giữa gen PIT-1 với năng suất và chu kỳ sữa ở bò Holstien Friesian nuôi tại Lâm Đồng. Tạp chí Khoa học và Phát triển, 11(6): 902-908.
 4. Nguyễn Hữu Đức, Trần Thị Bình Nguyên, Lê Thị Châu, 2013. Ảnh hưởng của tế bào biểu mô ống dẫn trứng đến sự phát triển in vitro của phôi bò thụ tinh trong ống nghiệm. Tạp chí Công nghệ Sinh học, 11(2): 225-234.
 • Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích: Đăng ký 01 giải pháp hữu ích có tên là “Cấy truyền phôi bò sữa cao sản HF sang bò lai ze-bu, bò vàng, nâng cao hiệu quả nhân đàn, giảm chi phí chăn nuôi”; (chưa được công nhận).
 • Các sản phẩm cụ thể: Đàn bò, bê cấy phôi 97 con được nuôi dưỡng tại Công ty cổ phần sữa Đà Lạt (Dalatmilk), xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.
 • Các sản phẩm khác: Chuyển giao công nghệ tạo phôi và cấy chuyển phôi cho 02 cơ sở sản xuất; đào tạo 03 thạc sỹ, góp phần đào tạo 01 tiến sỹ, tổ chức 04 lớp tập huấn kỹ thuật cho 95 lượt học viên tham gia; tham gia 01 Hội chợ Techmart, 01 Hội thảo khoa học.
Địa chỉ ứng dụng

Đã áp dụng công nghệ tại Công ty cổ phần sữa Đà Lạt, xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.