Thông tin Đề tài

Tên đề tài Thiết kế, chế tạo Bộ điều khiển máy cắt CNC ứng dụng trong công nghiệp
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài độc lập cấp Viện Hàn lâm KHCNVN
Họ và tên ThS. Phan Văn Khánh
Thời gian thực hiện 01/01/2012 - 01/01/2013
Tổng kinh phí 500.000.000,0 đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo Bộ điều khiển maùy caét CNC gia công chi tiết 2D ứng dụng trong công nhiệp. Xây dụng sản phẩm hoàn chỉnh, thay thế các thiết bị ngoại nhập tương tự, hạ giá thành sản xuất.

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học:
Sản phẩm của đề tài rõ ràng. Bộ điều khiển CNC7742 có các chỉ tiêu kỹ thuật xác định ứng dụng để gia công chi tiết 2D trong công nghiệp.
Đã xây dựng bộ thư viện mẫu cắt tiêu chuẩn, đọc chuẩn bản vẽ autocad, phần mềm chuyển đổi từ bản vẽ 2D sang mã code cho máy CNC. Giao diện, chức năng sử dụng dễ dàng, thân thiện.
- Về ứng dụng:
Sản phẩm của đề tài đã được ứng dụng trong thực tế ở Xí nghiệp Vỏ Tàu – Xí nghiệp Liên hợp Ba Son và được đánh giá đáp ứng tốt quá trình gia công Vỏ tàu.
Đề tài có ý nghĩa thực tiễn và ứng dụng cao trong thực tế sản xuất tại các nhà máy ở nước ta hiện nay.

Những đóng góp mới

- Nâng cao kiến thức, khả năng làm chủ công nghệ máy CNC tại Việt Nam.
- Hạ giá thành sản phẩm, thay thế hàng ngoại nhập, chủ động trong việc bảo trì, bảo dưỡng.
- Có thể sản xuất thử nghiệm để phát triển, thương mại hóa sản phẩm rộng rãi.

Sản phẩm đề tài

- Báo cáo tổng kết đề tài
- Bộ điều khiển CNC7742
- Các bản vẽ chế tạo.

Một số hình ảnh của đề tài

62.phanvankhanh
Hình 1: Bộ điều khiển CNC-7742

62.phanvankhanh1

Hình 2: Giao diện vận hành tự động, bằng tay, bộ thư viện mẫu

62.phanvankhanh2


Địa chỉ ứng dụng

Xí nghiệp Liên hợp Ba Son