Xây dựng mô hình công nghệ khử Nitơ liên kết trong nước sinh hoạt tại xã Đông Mỹ (Thanh Trì - Hà Nội) và xã Minh Khai (Hoài Đức - Hà Tây)

20/08/2009
Thông tin trích yếu Tên đề tài:  Xây dựng mô hình công nghệ khử Nitơ liên kết trong nước sinh hoạt tại xã Đông Mỹ (Thanh Trì - Hà Nội) và xã Minh Khai (Hoài Đức - Hà Tây) Thuộc chương trình:   Thời gian thực hiện:  1999 đến 2003 Nội dung:   Chủ nhiệm đề tài:  ... Cơ quan chủ trì:  Viện Công nghệ Sinh học Tổng kinh phí [vnđ]:  150.000.000 Kết quả nghiên cứu: ... Địa chỉ ứng dụng:      


Tags:
Tin liên quan