VIỆN HÓA SINH BIỂN

14/08/2012
1. Giới thiệu chung Viện Hóa sinh biển được thành lập theo Quyết định số 470/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Thủ Tướng Chính phủ và Quyết định số 519/QĐ-KHCNVN ngày 29 tháng 4 năm 2010 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Hóa sinh biển. Viện Hóa sinh biển được giao thực hiện các nhiệm vụ:

- Nghiên cứu cơ bản về hóa học các hợp chất thiên nhiên biển, vùng ngập mặn, vùng ven biển và các lĩnh vực khác có liên quan;
- Nghiên cứu tìm kiếm các chất có hoạt tính sinh học từ sinh vật và vi sinh vật biển và mối quan hệ giữa cấu trúc và hoạt tính sinh học của chúng;
- Nghiên cứu tổng hợp, bán tổng hợp và sản xuất các chế phẩm thiên nhiên có hoạt tính sinh học cao;
- Nghiên cứu tổng hợp hóa dược;
- Nghiên cứu ứng dụng phát triển công nghệ, phát triển sản phẩm trong lĩnh vực sinh học, hóa sinh biển nhằm đánh giá và khai thác hiệu quả tài nguyên thiên nhiên biển và các lĩnh vực khác có liên quan;
- Dịch vụ khoa học và công nghệ: Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn và cung ứng các dịch vụ khoa học và công nghệ khác trong lĩnh vực nghiên cứu trên;
- Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực hóa sinh biển.

Viện Hóa sinh biển bao gồm hệ thống 6 phòng thí nghiệm và 2 Trung tâm nghiên cứu khoa học. Các cán bộ của Viện Hóa sinh biển đã thực hiện nhiều đề tài cấp Bộ và cấp Nhà nước trong lĩnh vực hóa hữu cơ. Ngoài ra, Viện Hóa sinh biển còn đang thực hiện nhiều nhiệm vụ nghiên cứu hợp tác quốc tế trong lĩnh vực hóa hữu cơ với các đối tác thuộc các trường Đại học, Viện nghiên cứu của Mỹ, Pháp, Bỉ, Hàn Quốc, Nga và Belarus.

2. Về công tác đào tạo:

Viện Hóa sinh biển rất trú trọng quan tâm đến vấn đề đào tạo nguồn nhân lực khoa học có trình độ cao cho Viện và cho xã hội. Hàng năm, Viện cũng tiếp nhận hàng chục sinh viên từ các trường đại học trong cả nước đến thực tập làm luận án tốt nghiệp, luận án thạc sĩ và tiến sĩ.

Qua các dự án hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học, tận dụng tri thức tiên tiến của các đối tác quốc tế, các cán bộ của Viện thường xuyên được cập nhật, nâng cao năng lực thông qua các khóa thực tập ngắn và dài hạn trong các phòng thí nghiệm có trình độ cao của các đối tác.

Với mục tiêu đào tạo các cán bộ hóa hữu cơ có kiến thức chuyên sâu, có khả năng sáng tạo, có đủ trình độ đảm nhận các nhiệm vụ trọng yếu trong lĩnh vực hóa hữu cơ, Viện Hóa sinh biển, với khả năng và kinh nghiệm sẵn có đã quyết định xây dựng chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ trong lĩnh vực hóa hữu cơ. Chương trình đào tạo của Viện Hóa sinh biển sẽ cung cấp cho nghiên cứu sinh một khối lượng kiến thức sâu về lĩnh vực hóa hữu cơ, như nghiên cứu các hợp chất thiên nhiên có hoạt tính sinh học cao từ nguồn gốc thiên nhiên và tổng hợp các hợp chất có hoạt tính sinh học ứng dụng trong y dược, cung cấp các phương pháp nghiên cứu, giúp nghiên cứu sinh có thể mở ra những hướng nghiên cứu mới trong lĩnh vực hóa hữu cơ. Đề án đào tạo trình độ Tiến sĩ chuyên ngành hóa hữu cơ đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định và cho phép Viện Hóa sinh biển đào tạo trình độ Tiến sĩ theo Quyết định số 2920/QĐ-BGDĐT ngày 6/8/2012.

Nguồn tin: Tuyển tập báo cáo Tham luận về thực hiện nhiệm vụ đào tạo sau đại học của các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Tags:
Tin liên quan