Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đề nghị các đơn vị trực thuộc báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng

15/05/2020
Thực hiện Công văn số 5279-CV/BNCTW ngày 21/4/2020 của Ban Nội chính Trung ương về việc gửi tài liệu tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đề nghị các đơn vị trực thuộc báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng:

- Thời gian báo cáo: Từ ngày 01/01/2013 đến 30/6/2020.
- Nội dung: Theo Đề cương đính kèm (Có thể xem tại website: vast.ac.vn/văn bản).
- Thời hạn báo cáo: Trước ngày 07/7/2020.

Đây là nhiệm vụ quan trọng của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đề nghị các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc, đúng hạn. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (qua Ban Kiểm tra, số điện thoại: 024.38361411) để được hướng dẫn, giải đáp./.

Để Download thông tin chi tiết văn bản vui lòng nhấn vào các phần dưới đây:

- Công văn 856/VHL-Ktr về việc tổng kết công tác tham nhũng
- Đề cương hướng dẫn báo cáo
- Phụ lục thống kê dữ liệu

Nguồn tin: BAN KIỂM TRA
Xử lý tin: Mai Lan


Tags:
Tin liên quan