VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

14/08/2012
1. Giới thiệu Viện Công nghệ thông tin (CNTT) là Viện nghiên cứu chuyên ngành của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Viện được thành lập từ 1976 theo Quyết định số 246/CP ngày 27/12/1976 của Thủ tướng chính phủ với tên Viện Khoa học Tính toán và Điều khiển.

Năm 1993, Viện đổi tên thành Viện CNTT. Hiện nay Viện có hơn 200 cán bộ trong biên chế và cán bộ hợp đồng dài hạn, trong đó có nhiều cán bộ khoa học trình độ cao. Viện CNTT là một trong những đơn vị đi đầu của cả Nước về công tác nghiên cứu, đào tạo sau đại học về lĩnh vực CNTT. Từ 1978 Viện được giao nhiệm vụ đào trình độ tiến sĩ theo Quyết định số 515-TTg ngày 03 tháng 11 năm 1978 (Viện là cơ sở đào tạo trình độ tiến sĩ, không tham gia đào tạo trình độ thạc sĩ). Cho đến nay Viện đã đào tạo được hàng chục tiến sĩ, trong đó phần lớn đang là cán bộ chủ chốt, giảng viên của các trường đại học trong cả nước.

2. Tình hình đào tạo tiến sĩ hiện nay ở Viện CNTT

Hiện tại, Viện CNTT được Bộ GD-ĐT giao 04 chuyên ngành đào tạo, bao gồm:

1) Bảo đảm toán học cho máy tính và các hệ thống tính toán, mã số: 62 46 35 01
2) Lý thuyết tối ưu, mã số: 62 46 20 01
3) Toán học tính toán, mã số: 62 46 30 01
4) Lý thuyết điều khiển và điều khiển tối ưu, mã số: 62 52 60 05

Từ năm 2006 số lượng NCS tại Viện tăng. Hiện tại trung bình có từ 12-15 nghiên cứu sinh mới. Hiện tại Viện CNTT đang đào tạo 70 NCS theo các chuyên ngành nói trên. Hiện nay, Viện có đội ngũ giáo viên (TS, TSKH, PGS, GS) cơ hữu là 33 người, cộng tác viên thường xuyên là 40 người. Cơ cấu chuyên ngành nghiên cứu của các cán bộ cơ hữu thuộc Viện CNTT như sau:

 TT  Chuyên ngành (theo Danh mục 04)  TS  GS, PGS  Tổng 
1 Cơ sở toán học cho tin học (62 46 01 10) 2 3 5
2 Khoa học máy tinh (62 48 01 01) 5 3 8
3 Kỹ thuật phần mềm (62 48 01 03) 4 1 5
4 Hệ thống thông tin (62 48 01 04) 5 4 9
5 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (62 52 02 16) 1 4 5
 Tổng18 15 33

Viện CNTT hiện có 40 nhà khoa học (có trình độ tiến sỹ trở lên) là cộng tác viên thường xuyên tham gia đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện, như sau:

- Chuyên ngành Khoa học máy tính: 10
- Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm: 2
- Chuyên ngành Hệ thống thông tin: 14
- Chuyên ngành Cơ sở toán học trong tin học: 8
- Chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa: 6

Với số lượng hùng hậu cán bộ có trình độ cao công tác và cộng tác tại Viện CNTT, hàng năm Viện đảm bảo tuyển sinh mới từ 12-15 NCS.

Hàng năm, Viện CNTT đã được Nhà nước trang bị bổ sung một số lượng lớn các thiết bị hiện đại cho các phòng thí nghiệm, phục vụ nội dung nghiên cứu theo các hướng nói trên. Hiện nay Viện CNTT có 17 Phòng chuyên môn và Phòng thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về Công nghệ mạng và Đa phương tiện. Đây là những nơicó điều kiện tốt để các NCS học tập và thực hiện luận án của mình. Trong nhiều năm qua, Viện đã tham gia thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp. Các chủ nhiệm đề tài tạo điều kiện tốt để NCS hoạt động nghiên cứu khoa học. Tính riêng 2011, Viện CNTT đã chủ trì thực hiện:

- Đề tài cấp Nhà nước:
- Đề tài cấp Viện KH&CN VN:
- Đề tài NCCB:
- Đề tài hợp tác nước ngoài:

Các loại hình đào tạo tiến sĩ tại Viện CNTT như sau:

- 100% thời gian ở trong nước:
- Đào tạo theo hình thức hỗn hợp (một phần thời gian nghiên cứu tại nước ngoài): Hợp tác với Nhật
- Các cán bộ của Viện được đào tạo 100% thời gian ở nước ngoài: Nhật, Úc, Hàn Quốc, Singapore…

3. Viện CNTT với Đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học

Là một cơ sở đào tạo có nhiều kinh nghiệmđào tạo trình độ tiến sĩ, với đội ngũ giáo viên trình độ cao với nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu và đào tạo tiến sĩ, Viện CNTT sẵn sàng nhận nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ theo đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020 (Đề án 911).

Ngành đào tạo: Đào tạo tiến sĩ ngành toán, Máy tính và CNTT, Kỹ thuật (theo danh mục đào tạo cấp IV, trình độ tiến sĩ)

Phương thức đào tạo: Hiện tại Viện CNTT có thể thực hiện cả 03 phương thức đào tạo.
- Gửi cán bộ đi đào tạo nước ngoài
- Đào tạo theo hình thức hỗn hợp
- Đào tạo trong nước

Kế hoạch thực hiện:

- Qui mô: Viện CNTT luôn luôn chú trọng đảm bảo chất lượng trong đào tạo tiến sĩ. Do vậy, số lượng NCS tuyển đào tạo hàng năm trong nước dự kiến từ 12-15 người; đào tạo theo hình thức hỗn hợp dự kiến 5 NCS; gửi 5 NCS đi đào tạo ở nước ngoài.

- Chất lượng: Đề xuất qui chế tạo điều kiện NCS tham gia nhiều hơn các đề án, đề tài khoa học liên quan đến chủ đề luận án. Tăng cường chất lượng các công trình nghiên cứu để được công bố trên các tạp chí có uy tín trên thế giới. Nâng cao trình độ ngoại ngữ cho NCS.

Nguồn tin: Tuyển tập báo cáo Tham luận về thực hiện nhiệm vụ đào tạo sau đại học của các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm  Khoa học và Công nghệ Việt Nam Tags:
Tin liên quan