Thông báo về việc phân công công tác của Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

12/11/2018
Thông báo về việc phân công công tác của Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Ngày 15 tháng 10 năm 2018, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo về việc phân công công tác của Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Toàn văn thông báo xem tại đây.Tags:
Tin liên quan