Thông báo tổ chức Diễn đàn khoa học toàn quốc sinh học biển và phát triển bền vững 2019

15/08/2019
Hội đồng Ngành Khoa học và Công nghệ biển, Viện Tài nguyên và Môi trường biển phối hợp cùng các đơn vị liên quan sẽ tổ chức "Diễn đàn khoa học toàn quốc sinh học biển và phát triển bền vững 2019" tại Hải Phòng vào 2 ngày 26-27/8/2019.

Diễn đàn được tổ chức với mục đích:

- Tổng kết, đánh giá các thành tựu nghiên cứu, phát triển công nghệ trong giám sát, đánh giá, quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên sinh vật và môi trường biển Việt Nam từ sau Hội nghị sinh học biển toàn quốc lần thứ hai năm 2014.
- Tạo môi trường học thuật để các nhà quản lý, khoa học, doanh nghiệp và người dân trong và ngoài nước thảo luận, tăng cường hợp tác nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý, khai thác và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên.
- Định hướng cho công tác nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ biển theo hướng phát triển bền vững và phục vụ cho tăng trưởng xanh.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

TS. Nguyễn Văn Quân (P. Trưởng ban), ĐT: 0912547390; TS. Đỗ Mạnh Hào (Tổ thư ký), ĐT: 0962731070; CN. Nguyễn Thị Kim Anh, ĐT: 0983919885.

Email: diendanshb2019@gmai.com

Xem chi tiết Chương trình diễn đàn tại đâyTags:
Tin liên quan