Thông báo Mời viết bài tham luận cho Tọa đàm “Phát triển và chuyển giao công nghệ ở Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam”

19/05/2020
Nằm trong chuỗi hoạt động Kỷ niệm 45 năm thành lập (1975 – 2020), Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Phát triển và chuyển giao công nghệ ở Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam”, do Tiểu ban Tọa đàm về nghiên cứu và phát triển công nghệ, sở hữu trí tuệ chủ trì, tổ chức.

Mục đích của Tọa đàm:

- Giới thiệu một số thành tựu và kết quả nghiên cứu định hướng ứng dụng nổi bật trong 15 năm qua của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, trên cơ sở đó đóng góp ý kiến cho phương hướng chiến lược phát triển Viện Hàn lâm giai đoạn 2030, tầm nhìn 2045 về mảng phát triển và chuyển giao công nghệ;

- Tạo điều kiện để các nhà khoa học thuộc các viện chuyên ngành khác nhau gặp gỡ, trao đổi, hợp tác đa ngành trong hoạt động nghiên cứu và triển khai ở Viện; 

- Tạo điều kiện cho các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý, doanh nghiệp trong và ngoài nước chia sẻ các định hướng nghiên cứu KHCN phục vụ thực tiễn và thương mại hóa các kết quả nghiên cứu.

Thời gian tổ chức tọa đàm: 01 ngày, dự kiến vào tháng 10/2020;

Địa điểm: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Để Tọa đàm đạt kết quả tốt, Viện Hàn lâm KHCNVN trân trọng kính mời các tác giả tham gia viết tham luận cho Tọa đàm với các chủ đề chính sau, nhưng không giới hạn:

- Nghiên cứu khoa học công nghệ định hướng ứng dụng trong thực tiễn hiện nay;

- Vai trò hợp tác giữa các nhà khoa học, nhà quản lý và doanh nghiệp trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững, ổn định xã hội, bảo vệ lãnh thổ;

- Vai trò của sở hữu trí tuệ trong thương mại hóa công nghệ;

Thể lệ bài viết gửi Tọa đàm:

- Bài viết phải được đánh máy, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, dãn dòng 1.5, định dạng Word, sử dụng bảng mã Unicode, khổ giấy A4; lề trái 3cm, lề trên, lề dưới, lề phải: 2cm;

- Ngôn ngữ: tiếng Việt;

- Dung lượng bài viết: từ 8-15 trang (không bao gồm tóm tắt, danh mục tài liệu tham khảo).

- Bố cục bài viết:

+ Giới thiệu về tác giả: Tên tác giả, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, số điện thoại, địa chỉ email.

+ Tiêu đề, tóm tắt bài viết (không quá 250 từ), từ khóa (không quá 5 từ).

+ Nội dung bài viết.

+ Tài liệu tham khảo.

- Địa chỉ email gửi bài: phamphuongud@vast.vn
- Các bài viết được chấp nhận sẽ được biên tập và đăng trong Kỷ yếu Tọa đàm “Phát triển và chuyển giao công nghệ ở Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam” (có chỉ số ISBN) do Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ ấn hành.

- Thời gian nhận bài: chậm nhất vào 17h00 ngày 28/8/2020. Mọi thông tin chi tiết về Tọa đàm xin liên hệ: ThS. Phạm Thị Phượng, Chuyên viên Ban Ứng dụng và Triển khai Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. ĐTCĐ: 02437912613 hoặc ĐTDĐ: 0904998693./.

Xem thông báo chi tiết tại đây.

Nguồn tin: Ban Ứng dụng và Triển khai Công nghệ
Xử lý tin: Phương Hà


Tags:
Tin liên quan