Thông báo chuyển đổi tên miền Trang Thông tin điện tử Viện Hàn lâm KHCNVN

18/08/2020
Thực hiện Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trân trọng thông báo về việc chuyển đổi tên miền Trang Thông tin điện tử http://vast.ac.vn/ sang Cổng thông tin điện tử http://vast.gov.vn/.

- Cổng thông tin điện tử http://vast.gov.vn/ chính thức đưa vào hoạt động từ ngày 18/8/2020.

- Tiếp tục duy trì hoạt động của Trang Thông tin điện tử http://vast.ac.vn/ đến hết tháng 12/2020 để định hình hoạt động của Cổng thông tin điện tử.

Việc chuyển đổi nhằm thực hiện đồng bộ, thống nhất trong việc sử dụng hệ thống tên miền, hướng tới tính chuyên nghiệp, hiện đại và thân thiện hơn, phục vụ nhu cầu tiếp cận Cổng thông tin điện tử ngày càng tăng của độc giả.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ Phòng Nội dung thông tin số - Trung tâm Tin học và Tính toán, phụ trách Trang thông tin điện tử Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ĐT: 024. 37916937 (số lẻ 503), email: thongtin@vast.vn.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trân trọng thông báo đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân được biết để truy cập thông tin.Tags:
Tin liên quan