Thông báo Chương trình tài trợ của Quỹ GCRF (Global Challenges Research Fund) về kết nối các nhà khoa học (Networking grants)

31/07/2020
Đại sứ quán Anh thông báo Chương trình tài trợ của Quỹ GCRF (Global Challenges Research Fund) về kết nối các nhà khoa học (Networking grants) của Vương quốc Anh và các nước đang phát triển, cụ thể như sau:

- Lĩnh vực nghiên cứu: Tất cả các lĩnh vực.

- Yêu cầu về đối tác: 1 nhà khoa học đang làm việc ở một nước đang phát triển & 1 nhà khoa học đang làm việc tại Anh.

- Mức tài trợ: Tối đa 25.000 Bảng/1 năm.

- Hạn nộp hồ sơ: 10/9/2020.

Thông tin chi tiết về Chương trình, xin mời xem tại đường link: https://acmedsci.ac.uk/grants-and-schemes/grant-schemes/gcrf-networking-grants?utm_source=GCRF+Updates+List&;utm_campaign=99891b22a9-Newton_funding_bulletin_28_11_2017_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_b4ac484f43-99891b22a9-101030989

Nguồn tin: BAN ỨNG DỤNG VÀ TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ
Tác giả: Thanh Hà


Tags:
Tin liên quan