Quyết định Ban hành Quy chế Giải thưởng Trần Đại Nghĩa

14/01/2016
Ngày 16/11/2015, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1883/QĐ-VHL về việc Ban hành Quy chế Giải thưởng Trần Đại Nghĩa.

Toàn văn Quyết định xem tại đây.Tags:
Tin liên quan