Nghiên cứu so sánh sự đa dạng phân tử của lipid phân cực trong san hô và san hô thủy tức của Việt Nam và vùng Viễn Đông LB Nga

14/06/2019
- Mã số Nhiệm vụ: VAST.HTQT.NGA.12/16-17

 

Chủ nhiệm đề tài TS. Đặng Thị Phương Ly
Đơn vị thực hiện Viện Hoá học các hợp chất thiên nhiên
Thời gian thực hiện 2016 - 2017
Thuộc chương trình Phân viện Viễn Đông, Viện Hàn lâm khoa học Nga
Cán bộ tham gia TSKH. Andrey B. Imbs ; Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên – Viện HL KH&CNVN ; Trung tâm nghiên cứu quốc gia về sinh vật biển – FEB - RAS
Tổng kinh phí 200 triệu đồng
Xếp loại đề tài Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Xác định thành phần lipid, axit béo và dạng phân tử của các lớp chất lipid phân cực khác nhau ở một số loài san hô và san hô thủy tức thu thập tại vùng biển Việt Nam và vùng biển Okhotsk, Viễn Đông, Nga.
- So sánh các kết quả nghiên cứu trên các mẫu thu được tại Việt Nam với các dữ liệu nghiên cứu thu được trên các mẫu thu thập tại vùng biển Okhotsk, Viễn Đông, Nga.

Kết quả đạt được

- Về khoa học:
Trong Nhiệm vụ này, chúng tôi đã thực hiện nghiên cứu trên 03 mẫu thu thập tại vùng biển Việt Nam: 01 mẫu san hô (Bebryce sp.) và 02 mẫu san hô thủy tức (Millepora dichotoma, Millepora platyphylla), thu được toàn bộ các số liệu về hàm lượng lipid tổng, thành phần và hàm lượng các lớp chất lipid, các axit béo, các lớp chất phospholipid trong các mẫu. Thực hiện phân tích và thu được số liệu về dạng phân tử của 03 mẫu, trong đó: Ở loài Bebryce sp. nhận dạng được 69 dạng phân tử phospholipid trong 5 phân lớp, loài Millepora platyphylla đã nhận dạng 75 dạng phân tử phospholipid và loài Millepora dichotoma đã nhận dạng được 77 dạng phân tử.. Lớp chất PE, PC, PS chủ yếu gồm các phospholipid dạng alkyl/acyl, lớp chất PI phần lớp là các diacyl phospholipid. Trong các mẫu Millepora nhận dạng được thêm các lysophospholipid. Kết hợp với kết quả phân tích của phía Nga trên 03 mẫu thu thập tại vùng biển nước lạnh Okhots (02 mẫu san hô Gersemia fruticosa và Gersemia rubiformis, 01 mẫu san hô thủy tức Allopora steinegeri) đã thực hiện so sánh thành phần dạng phân tử phospholipid của 06 mẫu san hô và san hô thủy tức. Có sự khác nhau về mặt số lượng và thành phần dạng phân tử giữa nhóm mẫu san hô và san hô thủy tức và giữa hai nhóm mẫu thu thập ở vùng biển Việt Nam và vùng biển Okhotsk.
- Về Hợp tác quốc tế:
Với sự hỗ trợ về máy móc thiết bị tối tân và những phương pháp phân tích hiện đại của các chuyên gia Nga, đề tài đã thực hiện 01 lượt đoàn ra sang trao đổi và làm việc tại phòng thí nghiệm Hóa sinh so sánh – Viện sinh vật biển Zhirmunsky – Phân viện Viễn Đông Viện HL Khoa học LB Nga, phối hợp thực hiện nghiên cứu để thu được các kết quả khoa học của đề tài; tham gia đón 01 lượt đoàn vào.
Từ các kết quả nghiên cứu đề tài phía Việt Nam cùng các nhà khoa học phía Nga đã công bố 01 bài báo Quốc tế, 01 báo cáo trong hội nghị Quốc tế, 01 bài báo trên tạp chí trong nước
- Về đào tạo: đang góp phần đào tạo 01 NCS (đang thực hiện)
Họ tên NCS: Nguyễn Bá Kiên (thời gian 06/2017-06/2021)
Tên luận án: Nghiên cứu thành phần lipid và các dạng phân tử của phospholipid từ loài san hô thủy tức Việt Nam

Một số hình ảnh của đề tài: 

đtply3

đtply4

Những đóng góp mới

Đã thực hiện nghiên cứu dạng phân tử phospholipid của 01 mẫu san hô (Bebryce sp.) và 02 mẫu san hô thủy tức ((Millepora dichotoma, Millepora platyphylla) thu thập tại vùng biển Việt Nam. Đây là những dữ liệu mới lần đầu tiên thu được về các loài san hô và san hô thủy tức này.

Sản phẩm

- Các bài báo đã công bố (liệt kê): 
+ A. B. Imbs and L. T. P. Dang (2017); The Molecular Species of Phospholipids of the Cold-Water Soft Coral Gersemia rubiformis (Ehrenberg, 1834) (Alcyonacea, Nephtheidae); Russian Journal of Marine Biology, Vol. 43, No. 3, pp. 239–244
+ Đặng Thị Phương Ly, Phạm Minh Quân, Trịnh Thị Thu Hương, Valeria P. Grigorchuk, Phạm Quốc Long, Lưu Văn Huyền, Andrey B. Imbs (2017); Nghiên cứu thành phần, hàm lượng axit béo, phospholipid, dạng phân tử một số phân lớp phospholpid loài san hô mềm Bebryce sp.; Tạp chí Khoa học và công nghệ biển (Đã được chấp nhận đăng)
+Ly Thi Phuong Dang, Andrey B. Imbs, Pham Quoc Long (2017); Comparison of polar lipidoms of the soft corals from tropical and cold-water regions; International Conference: Scientific and Technological Developments of Research and Monitoring of Marine Biological Resources, Vladivostok, Russia, May 22–24, 2017; p. 75.

Kiến nghị

Ch? nhi?m ?? tài xin ?? xu?t ???c ti?p t?c th?c hi?n các nghiên c?u v? d?ng phân t? c?a lipid trên các ??i t??ng san hô Vi?t Nam khác ch?a ???c nghiên c?u, nh?m b? sung thêm các s? li?u nghiên c?u v? l?nh v?c này và t?o ra các c? s? d? li?u m?i v? thành ph?n d?ng phân t? c?a lipid các loài san hô Vi?t NamTags:
Tin liên quan

TS. Erica Key, Tổng Thư ký của Belmont Forum đến thăm và làm việc với Viện Hàn lâm KHCNVN

Ngày 17/7/2019, TS. Erica Key, Tổng Thư ký của Belmont Forum đến thăm và làm việc với Viện Hàn lâm KHCNVN; Đi cùng còn có GS. Hsu Hui Huang, Tham tán, Trưởng phòng khoa học Văn...

Gặp mặt cán bộ công đoàn Viện Hàn lâm KHCNVN qua các thời kỳ

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 -28/7/2019), ngày 15/7/2019, Ban Thường vụ Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức buổi...

04 cán bộ công đoàn tiểu biểu của Viện Hàn lâm KHCNVN được tuyên dương tại Lễ Tuyên dương cán bộ công đoàn tiêu biểu năm 2019 của Công đoàn Viên chức Việt Nam

Sáng ngày 02/7/2019, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội, Công đoàn Viên chức Việt Nam (CĐVCVN) tổ chức Lễ tuyên dương cán bộ công đoàn tiêu biểu năm 2019 và Kỷ niệm 25 năm ngày...

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ mười bảy và Hội nghị chuyên đề, tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2019

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019, trong 2 ngày 27-28/6/2019, tại TP. Huế, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức các hoạt động: (i) Hội nghị Ban...

Đoàn thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn và sinh hoạt chính trị ngoại khóa

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, được sự đồng ý của Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm KHCNVN, Đoàn...