Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc sử dụng và bảo tồn một số loài trong họ Dó đất (Balanophoraceae L.C. & A. Rich.) ở Việt Nam

23/05/2019
Trên thế giới, họ Dó đất Balanophoraceae L.C. & A. Rich. có khoảng 120 loài, phân bố chủ yếu ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới của châu Á và châu Đại Dương. Đây là họ khá đặc biệt về mặt thực vật, dạng cây thảo, không có diệp lục và rễ, sống ký sinh, đơn tính cùng gốc hay khác gốc.

Sau 3 năm thực hiện, ngày 29/1/2019 đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại Xuất sắc với các kết quả thu được như sau:

Về sinh học, đề tài đã xác định được 10 loài, 1 phân loài và 1 thứ của họ Dó đất, trong đó 3 loài: Balanophora tobiracola Makino; Balanophora subcupularis P.C. Tam và Balanophora harlandii Hook.f. bổ sung mới cho hệ thực vật Việt Nam. Bên cạnh đó, đề tài đã xác định được các đặc điểm vật hậu học quan trọng; bổ sung thêm các dẫn liệu về khu vực phân bố; xác định một số chi, loài thực vật mà cây Dó đất sống ký sinh như: Syzygium cuminii (Myrtaceae); Lithocarpus pachylepis; Quercus spp. (Fagaceae); Rhododendron saxicolum; Rhododendron emarginatum; Vaccinium (Ericaceae); Carissa carandas; Gymnema sp. (Apocynaceae); Euonymus sp.; Euonymus forbesiana (Celastraceae); Acacia sp. (Fabaceae);... Mặt khác, qua điều tra tri thức bản địa cho thấy người dân địa phương chủ yếu khai thác các loài Dó đất để trị các bệnh yếu sinh lý, đau lưng, làm thuốc bổ thận, tráng dương, chữa biếng ăn, dùng ngâm rượu uống để tăng cường sinh lực.

t4.nqhung1
Ảnh 1. Balanophora tobiracola Makino

1. Ảnh thực địa; 2. Toàn cây; 3. Trục cụm hoa mang lá; 4. Cụm hoa lưỡng tính; 5. Bề mặt cụm hoa; 6,7. Hoa đực; 8,9. Các hoa cái và vảy bảo vệ

t4.nqhung2
Hình 1. Hình vẽ loài Balanophora tobiracola Makino

1. Toàn cây; 2,3,5. Hoa đực; 4. Các hoa cái và vảy bảo vệ (Vẽ theo mẫu VAST.CTG.04/16-17 (07), người vẽ: N. Q. Hưng)Tags:
Tin liên quan