Kế hoạch xét tặng Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2016

14/01/2016
Các cá nhân nộp hồ sơ đăng ký xét tặng Giải thưởng Trần Đại Nghĩa cho Cơ quan thường trực Giải thưởng từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 31/5/2016.


Tags:
Tin liên quan